Prif swyddog iechyd yn poeni am effaith e-sigarennau

Cyhoeddwyd
e-sigarét
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Dr Ruth Hussey ei bod yn poeni bod e-sigarennau yn normaleiddio ysmygu

Mae disgyblion cynradd yng Nghymru yn fwy tebygol o fod wedi smocio e-sigarennau a thybaco, yn ôl ymchwil newydd.

Dywedodd 6% o ddisgyblion dan 11 eu bod wedi defnyddio e-sigarennau, o'i gymharu â 2% oedd wedi trio tybaco.

Yn ôl gwaith ymchwil Prifysgol Caerdydd roedd 6% o ddisgyblion 10-11 oed a 12% o blant 11 i 16 oed yn dweud eu bod wedi defnyddio e-sigarennau o leiaf unwaith.

Dim ond y grŵp 15 i 16 oed oedd yn dweud iddynt ysmygu mwy o dybaco na e-sigarennau.

Fe wnaeth y gwaith ymchwil ar gais Llywodraeth Cymru ac fe ddefnyddio data oedd wedi ei gasglu o ddau arolwg cenedlaethol yn 2013-14.

Dywed y gwaith ymchwil:

  • Fe wnaeth 12 o ddisgyblion uwchradd ddweud eu bod wedi defnyddio e-sigarennau. Doedd dim gwahaniaeth o ran cefndir ethnig, cefndir cymdeithasol na rhyw;
  • O'r disgyblion oedd yn dweud nad oeddynt erioed wedi smocio roedd 5% o'r rhai rhwng 10 ac 11 oed yn dweud iddynt ddefnyddio e-sigarennau ac 8% o'r rhai rhwng 15 ac 16.

'Normaleiddio smygu'

Dywedodd y Prif Swyddog Meddygol Dr Ruth Hussey ei bod yn poeni y byddai e-sigarennau yn "normaleiddio smygu ymysg cenhedlaeth sydd wedi tyfu i fyny mewn cymdeithas sydd yn ddi-fwg gan fwyaf".

"Mae'r ymchwil yn dangos bod pobl ifanc sydd erioed wedi smygu yn defnyddio e-sigaréts. Mae'n rhaid i ni wneud popeth yn ein gallu i atal cenhedlaeth newydd rhag mynd yn gaeth i nicotin; mae'n hawdd iawn mynd yn gaeth iddo ac mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn effeithio ar ddatblygiad yr ymennydd."

Ychwanegodd y byddai papur gwyn Llywodraeth Cymru yn argymell polisïau i gyfyngu ar ddefnydd e-sigarenau mewn mannau cyhoeddus yn unol â'r cyfyngiadau ar sigaréts arferol, fel ffordd o amddiffyn iechyd pobl.

Pe bai'r polisi yn cael ei gymeradwyo Cymru fyddai'r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno cyfyngiadau o'r fath.

Hwn yw'r diweddaraf mewn cyfres o waith ymchwil gan Llywodraeth Cymru ar e-sigarennau wrth iddynt geisio lliniaru'r tir ar gyfer y polisi arfaethedig.