Prydferthwch y Parc // The Beauty of the Beacons

Cyhoeddwyd

Ym Mis Ebrill 1957 cafodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei sefydlu, felly dyma esgus da i ddangos prydferthwch yr ardal trwy lens y ffotograffydd Anthony Pease o Lanymddyfri.

The Brecon Beacons National Park was established in April 1957. Here's a good reason to show off some of the wonders of the park through the lens of Llandovery photographer, Anthony Pease.

Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Yr Aurora Borealis yn disgleirio dros y Bannau // The Aurora Borealis shining brightly over the Beacons
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Y Mynydd Du yw enw'r ardal ond mae'n lliwgar iawn! // There's plenty of colour to be seen on the Black Mountains
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Pen y Fan - un o atyniadau mwya'r Parc. Mae miloedd o ddringwyr a cherddwyr yn ymweld bob blwyddyn // Pen y Fan - one of the Park's most visited attractions, where thousands of walkers and climbers visit every year.
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Er yn brydferth, mae'r Bannau'n yn medru bod yn lle peryglus dros fisoedd oer y Gaeaf // Although picture perfect, the Beacon's can be treachorous terrain over the Winter months
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Dyffrynnoedd y Bannau dan flanced o niwl y bore // The Beacon valleys under a blanket of morning fog
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n bosib dringo i gopa Pen y Fan ym mhob tywydd - gyda gofal! // Come rain or shine...or snow...its possible to reach the summit of Pen y Fan - but be careful!
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Ni biau'r Bannau! // The Welsh are proud of their National Park!
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Llyn y Fan Fawr, wrth odre'r Mynydd Du // Llyn y Fan Fawr, at the foot of the Black Mountains
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
A chyn i chi ofyn "Ble mae Llyn y Fach te?" ...dyma fe yng ngodre dwyreiniol y Mynydd Du. Mae'r llyn yn enwog am yr hen chwedl sy'n cael ei chysylltu ag e // Llyn y Fan Fach, the smaller of the two lakes, located at the southern point of the Black Mountains, is famous for its connection with an old Welsh legend.
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Cronfa Ddŵr Pontsticill ar y ffîn rhwng Powys a bwrdeistref sirol Merthyr Tudful // Pontsticill Reservoir on the border between Powys and Merthyr Tydfil County Borough
Ffynhonnell y llun, Anthony Pease Photography
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na ryfeddodau lu i'w ddarganfod yn nyfnderoedd y Bannau // There's a host of wonders to be discovered in the depths of the Beacons