Cerbyd newydd gwerth £150,000 i Rheilffordd yr Wyddfa

Cyhoeddwyd

Mae cerbyd newydd gwerth £150,000 wedi cael ei godi i'w le gan graen ar Rheilffordd yr Wyddfa.

Cafodd y cerbyd 'Gafr y Mynydd', sydd wedi ei selio ar un o'r cerbydau gwreiddiol o 1895, ei ddanfon i Wynedd o Sir Ddinbych ble cafodd ei adeiladu.

Mae'n dilyn Lili'r Wyddfa, cerbyd tebyg a gafodd ei gyflwyno yn 2013.

Daeth y cerbyd i Lanberis ar gefn lori fore Mercher.