Democratiaid Rhyddfrydol: '£150m i Gymru'

Cyhoeddwyd
Kirsty Williams
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn addo £150m yn ychwanegol pob blwyddyn i Gymru

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi lansio eu maniffesto ar gyfer yr etholiad cyffredinol gydag addewid o £150m yn ychwanegol i Gymru dros y pum mlynedd nesaf.

Dywedon nhw fod ganddyn nhw'r "hyder i wneud penderfyniadau caled ond cywir" mewn llywodraeth.

Wrth lansio'r maniffesto yn Nhalgarth, Powys, dywedodd yr arweinydd Kirsty Williams y byddai blaenoriaethau gwariant ei phlaid yn y DU yn golygu mwy o arian i wasanaethau cyhoeddus Cymru.

Dywedodd y byddai cyllideb gyffredinol llywodraeth Cymru ond 1% yn is dan gynllunio'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Ond byddai cynlluniau'r blaid i wario mwy ar addysg yn Lloegr yn golygu £150m yn ychwanegol i lywodraeth Cymru dros y pum mlynedd nesa', meddai.

Mae'r blaid yn anelu i wario mwy na Llafur a'r Ceidwadwyr ar addysg, gan ddweud y byddai'n gwario mwy na £5 biliwn yn ychwanegol pob blwyddyn erbyn 2020.

Dan y fformiwla a ddefnyddir i ariannu'r gweinyddiaethau sydd wedi eu datganoli, byddai Llywodraeth Cymru yn cael £150m - arian mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud dylai gael ei wario ar 'wobrau disgyblion', sef nawdd i wario mwy ar ysgolion gyda disgyblion o ardaloedd difreintiedig.

Dywedodd Ms Williams ddydd Mercher: "Mae'r maniffesto yn ganllaw ar gyfer economi gryfach a chymdeithas decach.

Byddai hefyd yn sicrhau cyllid o £450m yn ychwanegol ar gyfer y GIG, yn unol â lefel gwariant iechyd yn Lloegr.

Cyfleoedd

Dywedodd Ms Williams AC: "Trwy'r ddogfen mae un gair sy'n ganolog i beth mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn ei gredu: cyfleoedd. Ein gweledigaeth yw i bawb gael y cyfle i gael addysg o safon.

"Mae ein plaid yn cynnig nawdd i Gymru fel y gallwn ni wella gwasanaethau cyhoeddus. Fe fydd Llafur a'r Torïaid yn torri cyllideb Cymru - ni fydden ni yn gadael i hynny ddigwydd.

"Gan sicrhau 'gwobrau i ddisgyblion' Cymru, rydyn ni wedi dangos mai ni yw plaid addysg. Mae hwn yn faniffesto fydd yn ein helpu i gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus i Gymru."

Mae'r blaid eisoes wedi cyhoeddi cynlluniau i'w gwneud hi'n haws i bobl ifanc rentu tai, ac i adolygu'r ffordd mae Llywodraeth Cymru'n cael ei ariannu.