Laos: Adnabod corff Johanna Powell

Published
image captionRoedd Johanna yn teithio gyda thri ffrind o Gymru oedd ymhlith 10 o bobl oedd ar fwrdd y cwch

Mae teulu dynes o Gaerdydd aeth ar goll yn ystod taith cwch ar afon Mekong yn Laos wedi cadarnhau mai ei chorff hi gafodd ei ganfod.

Mae'r Swyddfa Dramor wedi cysylltu â theulu Johanna Powell, 37 oed.

Aeth Ms Powell, golygydd lluniau gydag Adran Newyddion BBC Cymru, ar goll wedi i'r cwch yr oedd yn teithio ynddo suddo ar ôl taro creigiau ddydd Sadwrn.

Mae'r Swyddfa Dramor wedi dweud wrth ei theulu, sy'n byw yn Rhydyfelin ger Pontypridd, bod awdurdodau lleol yn Laos wedi adnabod y corff yn swyddogol.

image copyrightother
image captionJohanna Powell (trydydd rhes yn ôl wrth y ffenest) yn gynharach ar y daith

Roedd Ms Powell yn teithio gyda thri ffrind o Gymru ac ymhlith 10 o bobl oedd ar fwrdd y cwch.

Llwyddodd y naw arall i nofio i'r lan, ond doedd dim golwg o Ms Powell.

Mae'n debyg fod y cwch ar ddiwrnod olaf taith ddeuddydd i lawr yr afon pan drodd wyneb i waered tua 10:00 fore Sadwrn.

Dyw hi ddim yn glir beth oedd achos y ddamwain ond mae 'na adroddiadau bod y cwch wedi suddo yn gyflym ar ôl taro craig.

Mae'n debyg fod criw o dri ar y cwch.

Mae swyddogion Llys Genhadaeth Prydain mewn cyswllt â'r awdurdodau lleol yn ceisio cael mwy o wybodaeth ac yn darparu cymorth i'r teulu.

image copyrightTango7174
image captionMae Llysgenhadaeth Prydain yn darparu cymorth i deulu Johanna Powell

Straeon perthnasol