Gohirio penderfyniad gwasanaethau mamolaeth Glan Clwyd

  • Cyhoeddwyd
Glan Clwyd

Ni fydd gwasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd yn newid am y tro, gan bod cais am adolygiad barnwrol wedi ei wneud.

Roedd disgwyl i reolwyr symud ymlaen gyda chynllun i ddod a gwasanaethau mamolaeth dan arweiniad meddygon i ben yn yr ysbyty ym Modelwyddan mewn cyfarfod yr wythnos nesaf.

Roedden nhw hefyd wedi bod yn ystyried ail gynllun i gadw'r gwasanaethau

Mae'r penderfyniad wedi ei ohirio am fis wrth i'r bwrdd iechyd geisio darganfod pwy sydd wedi gwneud cais am yr adolygiad barnwrol.

Dywedodd y bwrdd y bydd y gwasanaethau yn parhau am y tro.