Chwaraewyr Rygbi Cymru i fethu cyfnod paratoi

Published

Ni fydd y rhan fwyaf o chwaraewyr rygbi sydd yn chwarae i glybiau yn Lloegr yn cael caniatâd i fynychu'r gwersylloedd hyfforddi ar gyfer Cwpan y Byd ym mis Gorffennaf.

Mae clybiau Uwchgynghrair Aviva yn Lloegr glynu'n gaeth i reolau'r Bwrdd Rygbi Rhyngwladol, gan ddweud: "Ein polisi yw i ryddhau chwaraewyr o fewn y rheolau."

Ni fydd Richard Hibbard (Caerloyw) na Rhys Priestland (Caerfaddon), i enwi ond dau, ar gael tan y diwrnod cyn gêm baratoadol gyntaf Cymru yn erbyn Iwerddon ar 8 Awst - sydd 35 diwrnod cyn i Gwpan y Byd ddechrau.

Ond nid dyma'r achos i asgellwr Northampton, George North - gan fod ei gytundeb yn ei eithrio o'r rheol.

image captionFe gafodd Northampton ddirwy o £60,000 yn 2013 am ganiatáu George North i ymuno â Chymru y tu allan i gyfnod gemau prawf

Fe fydd y prop Paul James sydd ar hyn o bryd yn chwarae i Gaerfaddon yn ailymuno a'r Gweilch ar ddiwedd y tymor, ac felly bydd ef ar gael ar gyfer y gemau paratoadol hefyd.

Mae rheolau rhyddhau chwaraewr wedi'u nodi o dan rhif naw, Rheolau Rygbi'r Byd. Mae'r rheol yn datgan mai dim ond pum wythnos cyn dechrau cystadleuaeth y mae'n ofynnol i glybiau ryddhau eu chwaraewyr.

Bydd Cwpan y Byd yn dechrau ar ddydd Gwener, 18 Medi, pan fydd Lloegr yn wynebu Fiji yn Twickenham.

Mae cynlluniau i garfan Cymru fynd i wersylloedd hyfforddi yn Qatar a'r Swistir ym mis Gorffennaf.

Mae gan Undeb Rygbi Cymru gytundeb gyda phedwar rhanbarth Cymru sy'n sicrhau fod chwaraewyr yn cael eu rhyddhau am gyfnod estynedig.

Gall y clybiau Ffrengig hefyd benderfynu peidio rhyddhau chwaraewyr o Gymru.

Gallai hynny achosi anawsterau i Jamie Roberts, Luke Charteris a Mike Phillips (i gyd o Racing Metro), yn ogystal â Jonathan Davies (Clermont Auvergne) a Leigh Halfpenny (Toulon).