Bangor yn cofio nain Jude Law

Gan Ioan Pollard
BBC Cymru Fyw

  • Cyhoeddwyd
Jude LawFfynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Y Parchedig John Gwilym Jones yn cydymdeimlo ag ŵyr Miss Parry, Jude Law, a'i dad Peter

Roedd hi'n ddiwrnod emosiynol i rai o bobl Bangor brynhawn Llun wrth ffarwelio ag un o gymeriadau mwyaf cymwynasgar y ddinas.

Bu farw Meinwen Parry, o Ffordd y Coleg, Bangor Uchaf, fis diwethaf yn 89 oed, a cafodd ei hangladd ei gynnal yn Amlosgfa Bangor ddydd Llun.

Ymhlith y galarwyr oedd ei merch Margaret, sef mam un o wynebau mwyaf cyfarwydd y sgrin fawr, Jude Law.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Meinwen Parry yn 89 mlwydd oed

Yn wreiddiol o bentref Rhosgadfan ger Caernarfon, fe symudodd Miss Parry i fyw i Fangor gyda'i mam a'i thad.

Ni phriododd erioed, ond fe roddodd enedigaeth i ferch fach a gafodd ei mabwysiadu gan gwpwl yn Lloegr.

Y ferch fach oedd Margaret, neu Maggie Heyworth, sy'n fam i'r actor Jude Law.

Roedd hi'n rhai blynyddoedd yn ddiweddarach pan ddaeth Miss Parry yn ôl i gysylltiad gyda'i merch a chwrdd â'i hwyr.

Roedd Miss Parry yn berson amlwg iawn yn ei chymuned ym Mangor Uchaf, ac roedd gan bobl yr ardal feddwl mawr ohoni. Dywedodd un cymydog ei bod yn "gymeriad a hanner, yn llawn hiwmor ac yn barod iawn i helpu unrhyw un."

Roedd wedi bod yn selog iawn ac yn ddiacon yng Nghapel Pendref, yn y ddinas, a'i chyn-weinidog yno - y Parchedig John Gwilym Jones, roddodd deyrnged iddi yn yr angladd.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Miss Parry yn ddiacon yng Nghapel Pendref ym Mangor

Roedd hefyd yn aelod amlwg o fudiad Merched y Wawr, yn ogystal â'r gangen leol o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig, a byddai wrth ei bodd yn mynychu amryw o ddigwyddiadau, nosweithiau a darlithoedd yn lleol.

Dywedodd cymydog arall wrth BBC Cymru Fyw fod Miss Parry yn un oedd â "gofal ei bro yn agos at ei chalon.

"Roedd hi'n adnabod pawb oedd yn byw ym Mangor Uchaf, yn enwedig y rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Roedd hi'n sicrhau fod eu hanghenion yn cael eu diwallu, ac mewn un achos, fe roedd yn gefn mawr i ŵr lleol oedd â phroblem yfed.

"Roedd bywyd y dyn ar chwâl, ac roedd wedi colli ei waith fel plymiwr, ond fe roddodd Miss Parry'r gefnogaeth iddo ail-sefydlogi ei hun a'i helpu i ganfod gwaith newydd - dyna sut fath o ddynes oedd hi." meddai.

Dywedodd hefyd ei bod "wrth ei bodd" byw yng nghanol y myfyrwyr ar Ffordd y Coleg.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jude Law wedi serenu mewn sawl ffilm gan gynnwys The Holiday, Sherlock Holmes, Alfie a Love, Honour and Obey

Daeth y bobl oedd yn adnabod Miss Parry yn ymwybodol o'i theulu yn Lloegr wedi i'w merch Maggie ffurfio perthynas â hi wedi i'r cwpwl a'i mabwysiadodd farw dros 10 mlynedd yn ôl.

Yn ôl rhai o'i ffrindiau, nid oedd gan Miss Parry unrhyw syniad cyn hynny beth oedd hanes ei merch a phwy oedd ei ŵyr. Ond dros y blynyddoedd diwethaf roedd Jude Law a'i fam yn ymweld â hi yn aml yn ei chartref ger Prifysgol Bangor.

Dros y blynyddoedd diwethaf fe ffurfiodd Miss Parry a'i merch berthynas agos iawn, gan i'r ddwy fynd ar sawl gwyliau tramor gyda'i gilydd.

Ar un o'r gwyliau, mae'n debyg fod Miss Parry a Maggie wedi cael cyfle i hedfan o amgylch mynydd Everest, ac yn ystod y daith, fe rannodd Miss Parry gacen mintys Kendal gyda phawb oedd ar yr awyren, gan mai dyna oedd Syr Edmund Hillary a Tenzing Norgay wedi ei fwyta ar ôl dringo i gopa'r mynydd am y tro cyntaf yn 1953.