2 Sisters: Gobaith o achub swyddi

  • Cyhoeddwyd
Arwydd ffatri 2 Sisters, Llangefni
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ofnau y gallai hyd at 300 o bobl golli eu gwaith yn y ffatri yn Llangefni

Mae 'na obaith y bydd modd achub dros 60 o swyddi mewn gwaith prosesu cywion ieir yn Llangefni, Ynys Môn.

Ond bydd yn rhaid i weithwyr yn ffatri Two Sisters dderbyn newidiadau i'w hamodau gwaith er mwyn i hynny ddigwydd.

Roedd 'na bryderon y gallai cannoedd o swyddi ddiflannu, ond mae swyddogion undeb yn obeithiol mai dim ond dyrnaid o ddiswyddiadau gorfodol fydd yna os bydd y cynllun yn cael ei dderbyn gan y gweithlu.

Bydd gweithwyr yn pleidleisio ar y cynnig dros y deuddydd nesa'.

Yn wreiddiol, roedd dros 280 o swyddi dan fygythiad, yn cynnwys bron i 170 o staff dros dro sy'n cael eu cyflogi gan asiantaeth. #

Y gobaith ydi y byddan nhw'n cael cynnig gwaith yn safleoedd eraill y cwmni, gyda 40 o weithwyr yn derbyn diswyddiad gwirfoddol, a thua 15 arall yn colli eu gwaith.