Y Blaid Werdd yn lansio'u maniffesto

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, other

Neges y Blaid Werdd yng Nghymru i bobl sydd heb benderfynu sut o bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol yw "peidiwch â barnu tan i chi roi cynnig arni - pleidleisiwch Gwyrdd".

Wrth siarad yn lansiad maniffesto ei phlaid yng Nghaerdydd, dywedodd arweinydd y Gwyrddion yng Nghymru Pippa Bartolotti bod Cymru wedi cael ei hanwybyddu i raddau gan lywodraethau yn San Steffan.

Dywedodd y byddai'n blaenoriaethu taclo newid hinsawdd a chau'r bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd mewn cymdeithas.

Bydd y Blaid Werdd yn sefyll mewn 35 o'r 40 etholaeth yng Nghymru, ac maen nhw'n dweud y bydd gan bobl yng Nghymru fwy o gyfle nag erioed i bleidleisio iddyn nhw.

Un arall o'u polisïau fyddai cyflwyno "treth Robin Hood" ar weithrediadau masnachol, ac maen nhw'n dweud y byddai hynny'n cyfrannu tuag at godi £700 biliwn - sy'n uwch na'r cyfanswm treth incwm sy'n cael ei godi yn y DU.

Fe fyddai'r Blaid Werdd yn gwario'r arian ar wella gwasanaethau cyhoeddus a chreu miloedd o swyddi gwyrdd.

'Chwyldro'

Nod y blaid yw "chwyldro heddychlon" wrth leihau'r diffyg ariannol i 1%.

Dywedodd Ms Bartolotti: "Mae ein drwm yn curo i guriad gwahanol.

"Mae angen economi sy'n gweithio er lles pawb. Er mwyn gwneud hynny rhaid diddymu'r dulliau o fedru osgoi talu trethi.

"Fe fyddwn yn newid y system dreth...bydd y Blaid Werdd yn gwneud newidiadau y gall Cymru fod yn falch ohonynt."

Ychwanegodd bod ei phlaid am adael tanwydd ffosil "yn y ddaear lle y dylen nhw fod".