Dilyn y lleuad a'r sêr i Werddon

  • Cyhoeddwyd
Elin angharadFfynhonnell y llun, Iolo Penri

Mae hi wedi bod yn fis a hanner i Elin Angharad o Star, Ynys Môn ers iddi hi ennill Cystadleuaeth Cân i Gymru 2015. Yr wythnos diwethaf mi fuodd Elin, gyda'r gân 'Y Lleuad a'r Sêr', yn cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Derry. Mae hi'n rhannu'r hanes efo Cymru Fyw:

Cynigion lu

Wel, be' fedrai ddeud! Mae bywyd wedi bod yn gyffrous iawn i mi ers dod yn fuddugol yn y gystadleuaeth Cân i Gymru 2015 ar S4C!

Dwi wedi cael cynnig llu o gigs ac wedi cael cyfweliadau gwych ar radio a theledu.

Yn ogystal â hyn cefais yr anrhydedd o gael cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Derry, Iwerddon, neu 'Féile Pan Cheilteach' mewn Gwyddeleg fel y dysgais yn ystod yr ŵyl!

Mi ddechreuodd ein taith i Derry yn Star yn Gaerwen gan drafaelio drososdd i'r Iwerddon gyda fferi. Yn anffodus 'naetho ni ddim cyrraedd mewn amser i'r noson werin ar y nos Fercher gan bod tair awr a hanner o oedi ar y cwch!!! Serch hynny cyrhaeddom yn saff ar ôl wyth awr o drafaelio!!

Ffynhonnell y llun, Elin angharad
Disgrifiad o’r llun,
Bryn, Elin a Rhys yn teithio mewn steil!

Y Gernyweg ar y brig

Y fi a'r band (Calfari), Bryn fy mrawd, Dave Woodhouse, Gavin Malone a Rhys Owain Edwards oedd yn perfformio ar y nos Iau draw yn hen gapel Glassworks, Derry, feniw arbennig!!

Er fod cystadlu cyfeillgar rhwng ein gwledydd Celtaidd, Cernyw oedd yn haeddiannol fuddugol 'leni.

Cân baled pop amlwg oedd 'Y Lleuad a'r Sêr' ymhlith cystadleuaeth o ganeuon cignoeth a phur Geltaidd traddodiadol. Er hyn roedd naws y gystadleuaeth yn fwy o ddathliad cerddoriaeth Celtaidd na dim arall gyda phawb yn cefnogi a gwerthfawrogi steil ei gilydd.

Ffynhonnell y llun, RORY O'DOHERTY
Disgrifiad o’r llun,
Elin a Calfari yn perfformio yn y Glassworks yn Derry

Hwyl yn y Dunlo

Ar ôl perfformio ar y nos Iau aeth pawb i dafarn y Dunlo ble bu noson hwyr ac eithaf 'gwlyb' wrth i bawb forio caneuon Cymraeg a Gwyddeleg tan oriau mân y bore yng nghwmni ein ffrindiau Celtaidd a chantorion a cherddorion cyfarwydd o Gymru! Noson hudol fythgofiadwy!!

Wedi i ni ddod at ein hunain ar ôl canu yn y Dunlo aethom draw eto i'r Glassworks ar y nos Wener i gymryd rhan mewn noson lawen Gymraeg lle roedd amrywiaeth o artistiaid gwerin yn perfformio; corau, dawnswyr, unawdwyr ac unawdwyr offerynnol.

Ffynhonnell y llun, Elin Angharad
Disgrifiad o’r llun,
Elin a'i brawd Bryn yn ei morio hi yn nhafarn y Dunlo

Cefais chwip o gig i gloi y noson mewn steil yn canu 'Y Lleuad a'r Sêr' yn ogystal â chaneuon Cymraeg gwreiddiol adnabyddus y sîn roc Gymraeg gyda'n band, Calfari!

Bu pawb yn dawnsio wrth fwynhau y wledd a gofynais i rai o berfformwyr y noson ymuno â ni ar y llwyfan i ganu ambell gân! Cefais wedyn yr anrhydedd o arwain y gynilleidfa wrth ganu Hen Wlad Fy Nhadau, profiad arbennig iawn!

Yn sicr, mae'r criw a minnau wedi penderfynu, heb fawr o bendroni, dod yn ôl i'r ŵyl y flwyddyn nesaf ac edrychaf ymlaen i ail-gyfarfod â chyfeillion a'n brodyr Celtaidd unwaith eto!!

Cymru am byth!!!!

Ffynhonnell y llun, Elin angharad
Disgrifiad o’r llun,
Elin, Calfari a'u ffrindiau Celtaidd newydd yn mwynhau noson fythgofiadwy yn Derry