Dyn yn cyfaddef achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

  • Cyhoeddwyd
Xana Doyle

Mae diffynnydd wedi cyfaddef achosi marwolaeth dynes yn ei harddegau wedi gwrthdrawiad car yng Nghasnewydd.

Plediodd Sakhawat Ali, 23 oed o Gasnewydd, yn euog i achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Yn Llys y Goron Caerdydd plediodd hefyd yn euog i ddwyn car. Cafodd ei gadw yn y ddalfa.

Bu farw Xana Doyle, 19 oed o Gasnewydd, ar ôl i Toyota Avensis arian droi drosodd ar Heol Brynbuga ym mis Ionawr.

Fe wnaeth Shabaz Ali, 21 oed o Gasnewydd, gyfaddef bod yn rhan o'r digwyddiad.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn yn y llys ar 9 Gorffennaf.