Cyfarfod dros swyddi ffatri ym Môn

Cyhoeddwyd
2 Sisters factory sign, Llangefni

Bydd arweinyddion undeb sydd yn ceisio achub swyddi mewn ffatri brosesu ieir ar Ynys Môn yn cynnal cyfarfod gyda'r gweithlu yn ddiweddarach ddydd Llun.

Y gred yw y bydd y gweithwyr yn cael clywed am fanylion trafodaethau diswyddo rhwng perchnogion y ffatri, cwmni 2 Sisters, a'r swyddogion undeb.

Fe gyhoeddodd 2 Sisters ym mis Chwefror y byddai'n cyflwyno patrwm shifft newydd yn y ffatri, gan gwtogi niferoedd y shifftiau gwaith i un.

Mae'r ffatri yn un o gyflogwyr mwyaf yr ynys, gyda 700 yn gweithio ar y safle, yn cynnwys nifer o weithwyr asiantaeth.

Daeth y cyfnod swyddogol o drafod diswyddiadau i ben ddydd Merched diwethaf, ond mae undeb Unite wedi bod yn cynnal trafodaethau pellach gyda'r cwmni ers hynny.