UKIP: Dadlau dros newidiadau yn yr hinsawdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Gill ei fod yn beth "hurt" i feddwl y gallai'r hil ddynol newid yr hinsawdd

Mae arweinydd UKIP yng Nghymru wedi dweud mai nad yr hil ddynol sydd yn gyfrifol am newidiadau yn yr hinsawdd.

Wrth siarad ar raglen Sunday Supplement ar BBC Radio Wales, dywedodd Nathan Gill: "Dydyn ni ddim yn cytuno mai dyn sydd yn gyfrifol am newid yr hinsawdd. Rydym yn meddwl mai hubris ydi o ac rydym hefyd yn meddwl fod llywodraethau wedi sylweddoli fod hyn yn ffordd dda o drethu pobl ac fe fydd pobl yn dweud 'diolch am ein trethu am eich bod yn mynd i achub y byd".

Dywedodd Mr Gill ei fod yn beth "hurt" i feddwl y gallai'r hil ddynol newid yr hinsawdd, gan ychwanegu: "Mae ffrwydrad llosg-fynydd yn cynhyrchu mwy o CO2 nag mae dyn wedi gallu ei gynhyrchu yn y cyfnod byr ers y chwyldro diwydiannol felly rwy'n meddwl mai twpdra llwyr yw credu fod gosod llwyth o dyrbinau gwynt ar hyd a lled Cymru yn golygu ein bod yn mynd i arbed y tywydd rhag newid".

Ymateb

Dywedodd Pippa Bartolotti, arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru wrth raglen BBC Sunday Politics Wales mai'r hil ddynol oedd yn gyfrifol am newid hinsawdd: "Mae'r CO2 sydd yn cael ei losgi pob tro yr ydym yn defnyddio ynni ffosil yn mynd i fynny i'r atmosffer ac yn cynhesu'r blaned. Mae nwyon tŷ gwydr yn mynd i achosi cynhesu byd-eang o hyd at 6% os na fyddwn yn gwneud rhywbeth am y peth nawr".

Ychwanegodd Ms Bartolotti: "Mae amser yn rhedeg allan pan fydd ganddo ni ddewis i wneud rhywbeth amdano."

Ar wefan gymdeithasol Twitter dywedodd Carl Sargent o'r blaid Lafur, sydd hefyd yn weinidog yr amgylchedd yn Llywodraeth Cymru ei fod yn "bonkers" i awgrymu nad oedd newid yn yr hinsawdd yn cael ei effeithio gan yr hil ddynol.

Ar ran y Democratiaidd Rhyddfrydol, fe wnaeth Roger Williams farnu sylwadau Mr Gill hefyd, gan ddweud: "Mae'n rhyfeddol i glywed fod UKIP yn gwadu bodolaeth newid hinsawdd sydd yn cael ei greu gan yr hil ddynol. Unwaith eto mae UKIP yn ceisio mynd a ni yn ôl, nid ymlaen".

Dywedodd Osian Lewis o Blaid Cymru: "Fel unrhyw blaid resymol arall, mae Plaid Cymru yn edrych tuag at arbennigwyr am gyngor ar bolisi. Mae dros 95% o arbennigwyr yn cytuno fod newid yn yr hinsawdd yn realaeth sydd wedi ei greu gan ddyn ac yn fygythiad i'n cymunedau. Fel problem sydd wedi ei chreu gan ddyn, mae o fewn ein grym i arafu effaith newidiadau yn yr hinsawdd".

Wrth ymateb i sylwadau Mr Gill, fe ddywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies: "Fel llawer o bolisiau eraill UKIP, mae sylwadau Nathan Gill yn dangos symlrwydd crebwyll. Rydym i gyd yn derbyn fod angen mynd i'r afael a newidiadau i'r hinsawdd heb theorïau cynllwynio."

Ffynhonnell y llun, Getty Images