Rhyddhau dau ddyn o hen fanc

  • Cyhoeddwyd
Stryd Wood

Cafodd dau ddyn eu rhyddhau o hen fanc yng nghanol Caerdydd ar ôl bod yn sownd yno am bedair awr yn ystod nos Sadwrn.

Bu'n rhaid galw timau achub arbennigol i ddod i gynnig cymorth i'r dynion, ac roedd yn rhaid tyllu drwy wal er mwyn siarad gyda'r ddau yn ystod y digwyddiad ar Stryd Wood yn y ddinas.

Mae'n debyg fod y ddau ddyn wedi bod yn yr adeilad ar gyfer derbyniad, ond fe aeth y ddau yn sownd yn fowt yr hen fanc, cyn cael eu rhyddhau am 06:45 fore Sul.