Marwolaeth sgïo: Teyrngedau i fachgen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Carwyn Scott-Howell yn sgïo ar ddiwrnod olaf gwyliau'r teulu

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i fachgen saith oed fu farw wrth sgïo ar wyliau teuluol yn yr Alpau yn Ffrainc. Mae wedi ei enwi'n lleol fel Carwyn Scott-Howell o bentref Tal-y-bont ar Wysg ym Mhowys.

Dywed yr heddlu yn Ffrainc ei fod wedi disgyn 160 troedfedd i'w farwolaeth ar ôl gadael llwybr y piste a cherdded i lawr llethr coediog a serth.

Roedd Carwyn yn ddisgybl yn Ysgol y Bannau yn Aberhonddu. Wrth dalu teyrnged iddo, dywedodd pennaeth yr ysgol, Emyr Jones: "Fe fyddwn ni'n croesawu'r plant yn ôl yn dilyn eu gwyliau Pasg, ac mae'r plant fel arfer yn llawn brwdfrydedd am yr hyn y mae nhw wedi bod yn ei wneud gyda'u teuluoedd, ond yn anffodus fe fydde nhw'n siwr o fod wedi clywed y newyddion dros y penwythnos am golli Carwyn.

"Felly byddwn ni fel ysgol, staff a Llywodraethwyr yn cefnogi'r plant i ddod i delerau gyda beth sydd wedi digwydd."

Ychwanegodd dirprwy bennaeth yr ysgol, Darren Evans, oedd yn athro dosbarth i Carwyn: "Roedd Carwyn yn blentyn hoffus iawn, plentyn oedd yn mwynhau chwarae ac yn dysgu yn yr ardaloedd allanol sydd gyda ni yn yr ysgol - plentyn oedd yn mwynhau bywyd.

"Fe fyddwn ni i gyd yn gweld eisiau Carwyn. Mae'n mynd i gymryd tipyn i ni fel teulu ysgol i ddeall beth sydd wedi digwydd ac i ddelio gyda fe."

Mae teulu'r bachgen yn rhedeg fferm fechan a busnes gwely a brecwast ger Aberhonddu.

Dywedodd un cymydog ym mhentref Tal-y-bont ar Wysg: "Mae'n hynod o drist - mae nhw'n deulu cariadus ac roedd y bachgen yn hogyn gwych.

"Tydw i heb dorri'r newyddion i fy mhlant fy hun eto - mae'n ormod o sioc."

Mae rhieni'r bachgen, Ceri a Rhys Scott-Howell yn cynhyrchu bwydydd fferm ar gyfer busnesau lleol yn yr ardal ac mewn gwyliau bwyd ar hyd Powys a Gwent.

Dywedodd dynes yn y pentref: "Mae Ceri yn fam wych ac mae pawb yn hoffi'r teulu yn y pentref.

"Fe fyddwn yn dod at ein gilydd i gynnig cymorth iddyn nhw pan ddaw'r teulu yn ôl o Ffrainc."

Disgrifiad o’r llun,
Pennaeth Ysgol Y Bannau, Emyr Jones

Haute-Savoie

Roedd y teulu wedi mynd i sgïo yn Flaine yn ardal Haute-Savoie o Ffrainc gyda Carwyn a'i frawd mawr Gerwyn, 19, a'i chwaer Antonia, naw oed.

Digwyddodd y ddamwain ddydd Gwener pan roedd y teulu ar ddiwrnod olaf eu gwyliau. Cafwyd hyd i gorff y bachgen ar waelod dibyn ac fe alwodd ei rieni am gymorth ar ôl sylweddoli ei fod ar goll.

Bu'n rhaid gostwng aelodau o dîm achub mynydd yr ardal i lawr rhaff o hofrennydd er mwyn cyrraedd ei gorff.

Dywedodd Patrick Poirot, pennaeth yr heddlu yn Annecy: "Roedd ei deulu ar y piste ac yna nid oeddynt yn gallu ei weld.

"Fe wnaethon nhw chwilio amdano ond nid oeddynt yn gallu ei weld yn unman ar y piste. Aethon nhw at batrol y piste gan ddweud fod eu mab ar goll ac yna fe ddechreuodd pobl chwilio amdano.

"Tua 18:00 fe ddaethpwyd o hyd i draciau yn yr eira. Roedd mewn ardal beryglus. Fe arweiniodd y traciau yn yr eira at sgis y bachgen.

"Rydym yn credu nad oedd y bachgen yn gwybod ble i fynd ac fe wnaeth sgïo yn y cyfeiriad anghywir".

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Alpau Ffrenig yn gyrchfan boblogaidd i deuluoedd sydd yn hoff o sgïo