Rhybudd heddlu wedi achos cyffuriau

Published
image copyrightHeddlu Gogledd Cymru
image captionFe wnaeth yr heddlu feddiannu cwch cyflym yn dilyn Ymgyrch Yonside

Mae'r heddlu wedi rhybuddio pobl sydd yn delio mewn cyffuriau y byddan nhw'n cael eu "herlid", yn dilyn carcharu 26 o bobl o ogledd Cymru.

Roedd y gang wedi bod yn gwerthu cocên a chanabis o Gaernarfon ac wedi bod yn byw "bywyd o gyfoeth" cyn i'r heddlu eu dal.

Cafodd arian, ceir a chwch cyflym eu meddiannu gan y gang.

Ond dywedodd y Ditectif Arolygydd Arwyn Jones o Heddlu Gogledd Cymru fod yr ymchwiliad yn ymgais i roi terfyn ar y trais a'r niwed yr oedd y gang yn ei achosi yn y gymuned.

"Rydym yn credu fod y gang hwn wedi bod yn fygythiad anferth i ogledd orllewin Cymru o gofio am lefel y trais a maint y rhwydwaith cyffuriau oedd dan sylw", meddai Arwyn Jones, oedd yn brif swyddog ymchwilio ar ran Ymgyrch Yonside, oedd wedi para am bum mlynedd.

"Fe wnaethon ni feddiannu arian o ganlyniad i'r ymchwiliad yma ond rydym yn credu fod arweinydd y gang, Gavin Thorman a'i ddynion yn byw bywyd o gyfoeth mawr.

"Rydym wedi meddiannu cerbydau. Rydym wedi meddiannu cwch cyflym oedd yn berchen i Gavin Thorman ac felly mae hyn yn dangos y math o fywyd yr oedd yn ei fyw".

"Ergyd sylweddol"

Yn ôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick, roedd y dyfarniadau wedi "delio ergyd sylweddol i'r farchnad gyffuriau anghyfreithlon ac yn anfon neges bwysig i bobl oedd yn delio mewn cyffuriau y byddan nhw yn cael eu herlyn a'i dwyn i gyfiawnder."

Cafodd gang arall o 13 oedd yn cyflenwi cocên o Lerpwl i dde orllewin a de Cymru eu carcharu ddydd Gwener hefyd wedi i werth £50,000 o'r cyffur gael ei feddiannu gan Heddlu Dyfed Powys.

Roedd y gang wedi cyflenwi cyffuriau i Gaerfyrddin, Aberdaugleddau, Doc Penfro a'r Rhondda.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Huw Davies o Heddlu Dyfed Powys fod y dyfarniadau yn "anfon neges glir i droseddwyr na fydd troseddau yn ymwneud â chyffuriau yn cael eu derbyn."

image copyrightHeddlu Gogledd Cymru
image captionEuog: Cafodd y gang o'r gogledd ddedfrydau o rhwng 12 mlynedd o garchar a 10 mis wedi ei ohirio