Carcharu dyn am dwyllo pobl ar y we

Cyhoeddwyd
Shortman
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr bod Phillip Shortman yn 'dwyllwr penderfynol oedd ddim yn stopio'

Mae dyn o Abersychan oedd yn defnyddio gwefan eBay i dwyllo wedi ei garcharu am ddwy flynedd ar ôl pledio'n euog i ddeg honiad o dwyll.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd bod Phillip Shortman, 27 oed, wedi cyflawni 77 trosedd flaenorol, ac roedd wedi brolio unwaith iddo wneud dros £100,000 drwy droseddu.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y Barnwr John Jenkins bod Shortman yn "dwyllwr penderfynol oedd ddim yn stopio".

Cafodd Shortman ei arestio gan swyddogion twyll o Gaerdydd ar ôl i swyddog o Heddlu Essex fethu a derbyn cyfarpar car Suzuki yr oedd wedi ei archebu ganddo ar y we.

Fe ddefnyddiodd Shortman fanylion ei fab pump oed i werthu ffôn symudol Samsung oedd ddim yn bodoli ar wefan eBay yn ogystal, gan dwyllo dau i dalu £400 yr un am y ddyfais.

Fe roddodd y bai ar y Post Brenhinol pan na wnaeth y dyfeisiadau gyrraedd y bobl oedd wedi eu harchebu.

Fe fydd rhaid i Shortman hefyd dalu £2,065 i'r 10 person gafodd eu twyllo, ynghyd â £100 mewn costau.