Cymry cystadleuol?

  • Cyhoeddwyd
Sam Warburton a Rhys ThomasFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae gan Gymru un cynrychiolydd yn rowndiau cyn-derfynol cystadlaethau Ewrop eleni. Ond mae Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru, yn dyfalu am ba hyd y gall y rhanbarthau Cymreig barhau i fod yn gystadleuol ar y lefel uchaf.

Awyrgylch

Roedd hi'n bleser bod yn Rodney Parade y Sadwrn diwetha' - torf frwd swnllyd, awyrgylch wych a gêm gwpan iawn. Doedd y rygbi ddim yn berffaith o bell ffordd ond roedd y cyffro yno o'r dechrau i'r diwedd a dyn yn dyheu gweld rhywbeth tebyg bob wythnos.

Ond tra'i bod hi'n braf gweld hyn oll efallai ei fod e'n codi mwy o gwestiynau nag atebion. O ystyried bod hon nid yn unig yn gêm derby ond yn Rownd 8 ola' mewn cystadleuaeth Ewropeaidd, onid dyna'r lleia' ddylen ni fod yn ei ddisgwyl?

Ac yn wir fe wnaeth digwyddiadau'r penwythnos roi rygbi Cymru mewn rhyw fath o gyd-destun. Y tîm fydd ar Rodney Parade y Sul hwn yw Leinster.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
16-14 i Leinster oedd hi pan chwaraeodd y Dreigiau oddi cartre' yn Iwerddon ym mis Chwefror

Fe symudodd y Gwyddelod eu gêm yn erbyn Caerfaddon yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop i Stadiwm Aviva gan ddenu torf o dros 40,000 ac mae gemau derby rhwng Leinster a Munster yn denu torfeydd o dros 20,000 yn rheolaidd.

Rwy'n derbyn bod Dulyn yn ddinas â phoblogaeth o dros filiwn a bod llwyddiant yn denu cefnogaeth a chefnogaeth ariannol a bod hynny yn ei dro yn esgor ar lwyddiant pellach ond efallai bod hynny'n gofyn y cwestiwn ble yn union mae rygbi rhanbarthol Cymru ar y funud?

Ar ei hôl hi?

Y Gweilch yw'r mwyaf llwyddiannus, ond yn gynharach yn y gystadleuaeth fe gawson nhw grasfa gan brif dîm Lloegr, Northampton - gafodd eu chwalu yn eu tro gan dîm gwych Clermont y penwythnos diwetha'.

Ar ôl ymdrech lew ond colled swmpus yn Toulon fe awgrymodd cyfarwyddwr rygbi'r Wasps, Dai Young, efallai ei bod hi'n bryd cael gwared ar yr uchafswm cyflog yn Lloegr er mwyn iddyn nhw fedru cystadlu gyda'r Ffrancod. Duw a'n gwaredo!

Mae'r bwlch rhwng timau gorau Cymru, Lloegr a Ffrainc eisoes yn enfawr.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae timau Lloegr, fel y Wasps, yn poeni bod cryfder ariannol clybiau Ffrengig fel Toulon yn ei gwneud hi'n anoddach iddyn nhw fod yn gystadleuol

A heblaw efallai am gyfraith Gatland a'r bygythiad o beidio cynrychioli Cymru does dim llawer i gadw unrhyw chwaraewyr sydd am wneud bywoliaeth dda neu fod â gobaith realistig o ennill tlysau fan hyn yng Nghymru.

O leia' mae dros 35,000 o docynnau wedi'u gwerthu ar gyfer Dydd y Farn 3 yn Stadiwm y Mileniwm ymhen pythefnos a gall chwaraewyr ar lefel clwb brofi awyrgylch deilwng.

Bydd 'na ddim byd tebyg o ran rhif yn Murrayfield nos Wener nesa' ar gyfer rownd gynderfynol Cwpan Her Ewrop ac fe allai hynny weithio o blaid y Dreigiau.

Pob lwc iddyn nhw. Duw a ŵyr mae rygbi rhanbarthol Cymru angen unrhyw lwyddiant fedran nhw ei gael.

Dreigiau v Leinster, Y Clwb Rygbi, Dydd Sul 12 Ebrill, 16:10, S4C

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fydd 'na ddathlu pellach i'r Dreigiau yn Ewrop?