Addewid George Osborne ar setliad ariannol Cymru

  • Cyhoeddwyd
George Osborne
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth George Osborne ymweld a chwmni peirianyddol yn ne Cymru

Mae'r Canghellor George Osborne wedi ailadrodd ei addewid i drafod setliad ariannol Cymru os yw'r Ceidwadwyr yn ennill yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd y byddai'n cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ond na allai roi manylion eto.

Mynnodd hefyd bod economi Cymru wedi tyfu yn gyflymach nac unrhyw ran o'r DU dan lywodraeth glymbleidiol y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Ar ymweliad i dde Cymru, dywedodd Mr Osborne: "Mae Llywodraeth Cymru wedi beirniadu bron pob un o'r polisïau economaidd yr ydyn ni wedi eu cyhoeddi, gan ddweud y byddant yn arwain at ddiweithdra yng Nghymru - y gwir yw ein bod ni wedi creu 50,000 o swyddi yng Nghymru ac mae diweithdra ymysg pobl ifanc wedi haneru.

"Rydw i'n gyfrifol am bolisi economaidd y DU sydd wedi creu amgylchedd dros y DU lle mae swyddi yn dod yma, mae buddsoddiad yn dod yma ac rydyn ni'n gallu ymrwymo i'r M4, trydaneiddio'r rheilffyrdd a gwelliannau i drafnidiaeth yng ngogledd Cymru.

"Mae economi Cymru wedi tyfu yn gyflymach nac unrhyw ran o'r DU ac rydw i'n meddwl bod hynny'n achos i ddathlu - dylen ni aros gyda'r cynllun sy'n sicrhau hynny."

Setliad Cymru

Er nad oedd am roi manylion, dywedodd Mr Osborne y byddai rhaid i setliad ariannol Cymru fod yn agos i awgrym yr economegydd Gerry Holtham o rhwng £113 ac £116 y pen i bob £100 sy'n cael ei wario yn Lloegr.

"Byddai Cymru wastad yn cael setliad gwell na Lloegr," meddai, gan ychwanegu bod y ffigwr yn £115 ar hyn o bryd.

Ddydd Iau, fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones alw am warantu lleiafswm cyllideb Cymru, heb newid setliad yr Alban dan fformiwla Barnett.

Wrth i'r ymgyrchu barhau ddydd Gwener, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhuddo Llafur o beidio delio gyda chwynion bod Cymru yn cael ei than-gyllido, ar ôl i Ganghellor yr wrthblaid, Ed Balls ddweud mai Llafur yn unig all gynnig cyllideb "teg".

Bydd Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau i hybu'r diwydiant adeiladu.