Leanne Wood: 'Ymgais i bardduo' ymgeisydd Plaid Cymru

  • Cyhoeddwyd
Leanne Wood
Disgrifiad o’r llun,
Mae Leanne Wood wedi siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' am y ffrae am sylwadau Mike Parker

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu`r hyn mae hi'n galw yn "ymgais i bardduo" ymgeisydd y blaid yng Ngheredigion, wedi i ffrae godi am sylwadau am 'hiliaeth'.

Roedd Mike Parker wedi ysgrifennu yn 2001 fod mewnfudwyr o Loegr wedi symud i rannau o Gymru, gyda rhai yn "bobl wallgo gyda gynnau, yn chwilio am yr Ateb Terfynol."

Mae Mr Parker wedi gwrthod ymddiheuro am y sylwadau, ond mae'n cydnabod na fyddai'n defnyddio geirfa o'r fath heddiw, ag yntau'n "gallach gobeithio".

Ddydd Iau, wrth siarad am y tro cynta' yn gyhoeddus am y mater, fe wnaeth Ms Wood ei gefnogi, ond dywedodd fod y geiriau "Ateb Terfynol" yn "broblematig". Mynnodd nad oedd hi wedi cael ei "themtio i ollwng" Mr Parker oherwydd yr erthygl gylchgrawn, gan ei fod yn ymgeisydd "ardderchog".

Meddai: "Mae hwn yn ymgyrch bwriadol i bardduo Mike Parker. Mae'n ymgeisydd da, ac yn gry' yn erbyn hiliaeth.

"Fydd o ddim yn ymddiheuro - mae 'na ddau air ["Ateb Terfynol"] na fyddai'n eu defnyddio heddiw.

"Rwy'n wallgo gyda'r ymgais i bardduo Mike Parker a Phlaid Cymru a cheisio awgrymu bod 'na ryw fath o agwedd negyddol neu hiliol ar ein rhan ni, ag yntau'n ceisio siarad yn erbyn hiliaeth.

"Mae'r cyfan wedi cael ei droi ar ei ben ac mae'n anghywir."

Dywedodd nad oedd hi'n credu fod mewnfudwyr o Loegr i Gymru'n fwy tebygol o fod yn hiliol na phobl oedd wedi'u geni yng Nghymru.

Ychwanegodd Ms Wood ei bod yn gweld "hiliaeth ar gynnydd" yng Nghymru, yn enwedig "agweddau at bobl Foslemaidd".

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mike Parker yn dweud nad yw'n edifar am y sylwadau a wnaeth yn 2001

Ymateb y pleidiau

Dydd Mercher, dywedodd Huw Thomas, ymgeisydd Llafur yng Ngheredigion "fod rhywun sy'n lleisio safbwyntiau fel hyn yn amlwg ddim yn addas i gynrychioli Ceredigion". Yn ôl Henrietta Hensher, ymgeisydd y blaid Geidwadol ei bod yn "siomedig iawn clywed y fath sylwadau yn y cyfryngau, boed 14 mlynedd yn ôl neu bedwar munud yn ôl." Dywedodd Peter Black, o'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, "na ddylai ei sylwadau dadleuol gael eu hanwybyddu." Yn ôl ymgeisydd UKIP, Gethin James: "Petai ymgeisydd UKIP wedi ysgrifennu erthygl yn y modd bychanus hwn, er ei fod beth amser yn ôl, yna byddai yna gais iddyn nhw ystyried eu sefyllfa fel ymgeisydd seneddol."

Yr ymgeiswyr sydd wedi'u cadarnhau yn barod yng Ngheredigion yw: Henrietta Hensher (Ceidwadwyr), Jack Huggins (Clymblaid Undebau Llafur a Sosialwyr), Gethin James (UKIP), Mike Parker (Plaid Cymru), Huw Thomas (Llafur), Daniel Thompson (Y Blaid Werdd), a Mark Williams (Democratiaid Rhyddfrydol).