"Doedd dim rhaid i ti... wir!"

  • Cyhoeddwyd
Ydych chi erioed wedi bod mewn sefyllfa debyg?Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Ydych chi erioed wedi bod mewn sefyllfa debyg?

Pa mor anodd yw prynu'r anrheg ddelfrydol i'ch partner? Dim ond 5% o bobl mewn perthynas yng Nghymru fyddai'n cyfaddef wrth eu partner nad ydyn nhw yn hoffi anrheg maen nhw wedi ei brynu iddyn nhw, yn ôl elusen Oxfam.

Mae'r elusen yn ceisio annog pobl i roi'r anrhegion yma i siopau elusen - er mwyn i eraill gael budd ohonyn nhw. Mae 26% wedi derbyn eitem ffasiwn nad oedden nhw yn ei hoffi gan eu partner, ac mae' bron i dri chwarter ohonyn nhw (74%) yn celu'r gwir rhag ofn iddyn nhw frifo teimladau eu cymar.

A yw hi'n amhosib felly i gael yr anrheg delfrydol? Y beirdd a'r cwpwl cariadus, Gwennan Evans a Gruffudd Owen, aeth ati i ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw.

GRUFF: Dwi wastad wedi licio gwisgo capiau a hetiau, ond mi gollish i fy hoff het 'Fidel Castro' i jyst cyn mynd ar fy ngwylia' rhyw flwyddyn.

Ar ôl ychydig o ddyddiau yn yr haul roedd fy nghorun wedi dechrau llosgi, ac roedd rhaid i Gwennan brynu het baseball glas reit hyll i mi. Wisgis i 'rioed mo'r peth ar ôl y gwylia' hwnnw!

GWENNAN: Ces ryw fath o fand neu falaclafa porffor y gallwch ei wisgo mewn mil a mwy o ffyrdd yn ddiweddar i'm cadw'n gynnes pan dw i ar y beic ac mae hwnnw'n cael defnydd cyson. Prynodd Gruff fenyg i fi un waith ond llosgais dwll ynddyn nhw yn syth wrth ddal fy llaw uwchben cannwyll am yn rhy hir. Wps!

Ffynhonnell y llun, Llio Rhys
Disgrifiad o’r llun,
Gwennan a Gruff (heb ei het Fidel Castro!)

Ydych chi rioed wedi esgus hoffi anrheg gan eich partner?

GRUFF: Naddo, ond mi rydw i yn hawdd iawn fy mhlesio! Mae Gwennan druan wedi gorfod gwenu'n ddel uwch ben lot o anrhegion digon ciami gen i dros y blynyddoedd. Ond os gwna i ddal i drio rydw i'n bownd o brynu rwbath neis iddi ryw bryd, mae'r ystadegau o'm plaid i!

GWENNAN: Mae fy TGAU drama yn ddefnyddiol iawn wrth esgus fod yr anrheg yn plesio!

GRUFF: Dwi wastad wedi meddwl bod gan Gwennan chwaeth arbennig o dda a gwreiddiol, a byddai'n dda gen i taswn innau yn medru gwisgo cystal.

Wedi dweud hynny roeddem ni mewn siop rhyw dro a dyma fi yn cymryd ffansi at ryw sgidia go grand; ond barn Gwennan oedd "Be' ti haws a chael sgidia mor grand a'r gweddill ohonat ti mor flêr!" Mi brynish i'r sgidiau jyst o ran diawledigrwydd, ond prin dwi 'di gwisgo 'nhw 'fyd!

Disgrifiad o’r llun,
"Sgwn i os ydi rhai o anrhegion Gruff i Gwennan ar werth heddiw?"

GWENNAN: Mae'n chwaeth ni wedi mynd yn debycach wrth i ni ddod i 'nabod ein gilydd yn well. Dw i'n gwisgo lot o sgertiau a ffrogiau ac yn tueddu i wisgo lliwiau llachar. Mae Gruff yn tyfu mwstash weithiau. Dylai roi hwnnw i elusen.

Ydych chi erioed wedi teimlo'n wastrafflyd?

GRUFF: Do, yn bendant! Dwi'n tueddu i wisgo'r un hen bethau dro ar ôl tro tra bod 'na bethau eraill yn mynd yn angof yn y cwpwrdd neu yng ngwaelod y fasgiad olchi. Mae hi'n hen bryd i mi sbydu ambell ddilledyn sydd gen i ers coleg!

GWENNAN: Do, ond dw i wedi gwella yn y blynyddoedd diwetha' ac wedi dechrau ystyried yn fwy cyn prynu. Mae'r ffaith fy mod wedi bod yn symud tŷ yn aml wedi fy ngorfodi i glirio bob hyn a hyn ac mae'n syndod gymaint o bethau diangen mae rhywun yn casglu.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Ydi'r olygfa nadoligaidd yma yn gyfarwydd yn eich tŷ chi?

GRUFF: Er nad oes gen i ddefnydd bellach i ambell beth dwi'n siŵr byddai rhywun yn rhywle yn falch ohonyn nhw. Hen gôt fy nhad o'i ddyddiau coleg ydi fy nghôt orau i ar hyn o bryd!

GWENNAN: Does dim rheswm i beidio cyfrannu i elusen, Mae'r sawl sy'n rhoi ac yn prynu'n elwa ac mae'r ffaith bod y weithred syml yn gallu helpu rhywun arall ym mhen draw'r byd yn fantais ychwanegol.

Beth fyddai eich cyngor i gyplau sy'n poeni am gael yr anrhegion iawn i'w partneriaid?

GRUFF: Dwi'n dal i fyw mewn gobaith! Ac os nad ydi'ch partner chi'n rhoi'r anrheg perffaith i chi, gallwch chi wastad fynd ag o i ffair rhoi a phrynu. (Yr anrheg hynny yw, nid y cariad!)

GWENNAN: Ysgrifennwch gerdd i'ch cariad. Dy'n nhw byth yn mynd mas o ffasiwn nac yn cymryd lle!

Disgrifiad o’r llun,
"Neith hwn bresant da i rywun 'dolig nesa!"