Cofis yn cwffio mewn cawell

Ioan Pollard
BBC Cymru Fyw

  • Cyhoeddwyd
cwffio cawellFfynhonnell y llun, Pma
Disgrifiad o’r llun,
Mae Renshi Chris Pritchard wedi bod yn astudio crefftau ymladd o dan rai o sêr ymladd cawell y byd, gan gynnwys o bosib yr ymladdwr UFC enwocaf, Royce Gracie o Frasil

Am y tro cyntaf erioed, fe fydd cystadleuaeth ymladd cawell yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon ar 11 Ebrill.

Mae'r digwyddiad wedi ei drefnu gan ddyn busnes lleol, sydd wedi bod yn hyfforddi crefftau ymladd yn yr ardal ers bron i 15 mlynedd.

Mae Chris Pritchard, sy'n gyd-berchennog Pritchard's Martial Arts yn y dref wedi bod yn hyfforddi a pharatoi ymladdwyr ar gyfer y gawell ers bron i bum mlynedd, ond tan yn ddiweddar, roedd yn rhaid iddynt deithio cryn bellter ar gyfer ymladd mewn digwyddiadau o'r fath.

Bydd y cyfan yn digwydd nos Sadwrn yn Hen Neuadd y Farchnad ar Stryd y Plas yn y dref, sydd wedi ail-agor yn ddiweddar fel bar a lleoliad ar gyfer digwyddiadau.

Ffynhonnell y llun, PMA
Disgrifiad o’r llun,
Prif ornest y noson fydd am y teitl Prydeinig 85 Kilo, rhwng Peris Tecwyn o Rosgadfan a Scott Thomas o Gonwy

Pwy well i fod ar frig rhestr ymladdwyr y noson 'na dau baffiwr lleol, sydd eisoes wedi profi eu doniau yn y gawell.

Peris Tecwyn o Rosgadfan oedd un o sêr y gyfres 'Cwffio Cawell' ar S4C sawl blwyddyn yn ôl, ond ers ymddangos ar y rhaglen mae wedi datblygu ei yrfa yn y gawell ac wedi cipio teitl Pencampwr Cymru yn ei gategori pwysau.

Dywedodd Peris ei fod yn "edrych ymlaen" i gael cwffio yng Nghaernarfon. Er mai bocsio yw prif gamp Peris, mae wedi addasu ei arddull o ymladd ar gyfer y gawell erbyn hyn, ac wedi bod yn ymladd mewn digwyddiadau tebyg yng ngogledd ddwyrain Cymru.

"Mae'r hogyn y byddai'n cwffio yn ei erbyn y brofiadol iawn, a dwi wedi ei weld yn ymladd o'r blaen, ond dwi wedi bod yn paratoi ar gyfer ei ffordd o o ymladd a dwi'n barod am y ffeit." meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Y nod yw ennill drwy daro'r gwrthwynebwyr yn anymwybodol, dibynnu ar wrthwynebydd yn ildio'r frwydr neu ennill drwy bwyntiau

Un arall fydd yn ymladd nos Sadwrn fydd Marvin Pritchard o Lanrug.

Mae Marvin hefyd yn athro Karate, ac yn dysgu'r grefft mewn canolfannau ym Mhorthmadog a Phwllheli.

Yn ddiweddar, mae wedi dod yn dad am y tro cyntaf, ac mae cadw cydbwysedd rhwng gweithio, magu ac ymarfer wedi bod yn her iddo.

"Ar y cychwyn, roedd petha'n anodd, ond mai'n well erbyn hyn, mae ymarfer ar gyfer ffeit fel 'ma yn cymryd dipyn o ymroddiad.

Ffynhonnell y llun, PMA
Disgrifiad o’r llun,
Un fydd yn ymladd yn y gawell nos Sadwrn fydd Marvin Pritchard, yr athro karate o Lanrug

"Mae'n rhaid ymarfer am rhai oriau bob dydd, felly gan fod pawb yn gweithio yn ystod y dydd, a mae gen i ddosbarthiadau gyda'r nos, yn aml tyda ni ddim yn dechrau ymarfer tan 21:30 gyda'r nos, sy'n golygu fy mod i ddim adra tan wedi unarddeg."

Mae cwffio cawell yn golygu defnyddio cymysgedd o grefftau ymladd gwahanol (MMA) sef amrywiaeth o dechnegau ymladd fel bocsio, Judo, reslo, Jiu Jitsu, Kung Fu, Muay Tai, Karate a Taikwando.

Cafodd y gamp ei hyrwyddo'n wreiddiol fel cystadleuaeth oedd â'r bwriad o ddarganfod y cyfuniad mwyaf effeithiol o ymladd yn erbyn person arall heb ddefnyddio arfau.

Erbyn hyn, mae digwyddiadau cwffio cawell wedi dod yn hynod boblogaidd ac mae'n un o'r campau sy'n tyfu fwyaf drwy'r byd.

Ffynhonnell y llun, Pma
Disgrifiad o’r llun,
Y cawell

Ers sawl blwyddyn bellach mae Chris Pritchard, sydd wedi cyrraedd lefel 'Renshi' mewn dysgeidiaeth Karate, wedi bod yn teithio nôl a mlaen dros yr Iwerydd i hyfforddi gyda rhai o sêr mawr y byd ymladd cawell, yn arbennig y teulu 'Gracie' o Rio De Janeiro ym Mrasil, ac mae Chris bellach yn arbenigo yn y ddysgeidiaeth hon.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r criw wedi bod yn ymarfer am sawl awr, pob dydd ers sawl wythnos

"Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at nos Sadwrn," meddai Chris. "Mae'r criw i gyd wedi bod yn gweithio'n galed iawn, a dwi'n gobeithio y cawn nhw i gyd y gydnabyddiaeth a'r gefnogaeth mae nhw'n haeddu.

"Mae'n braf iddyn nhw gael ymladd o flaen cynulleidfa leol, mae rhai yn cwffio am y tro cyntaf a rhai eraill yn brofiadol iawn, ond dwi'n meddwl y gwneith y gefnogaeth ychwanegol yna wahaniaeth i berfformiad bob un."

Wrth i nifer edrych ymlaen at y digwyddiad, mae rhai o'r trigolion lleol yn bryderus o effaith cynnal digwyddiad o'r fath ar yr ardal gyfagos.

Mae amryw yn gweld budd-economaidd y digwyddiad ar fusnesau lleol, gan gynnwys bwytai a thafarndai ond dywedodd un perchennog busnes wrth BBC Cymru Fyw, ei bod yn "braf gweld busnesau lleol yn mentro fel hyn yng Nghaernarfon".

"Ond mae ganddo ni bryderon am sut y gall digwyddiadau o'r math yma effeithio ar ardal, sydd eisoes wedi sefydlu ei hyn fel cyrchfan siopa boblogaidd ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr, ond rydym yn mawr obeithio y bydd y trefnwyr wedi cymryd hynny i ystyriaeth ac y bydd pawb yn elwa o'r noson."

Cysylltodd Cymru Fyw â'r cynghorwyr sir lleol, ond gwrthododd y ddau wneud sylw.

Ffynhonnell y llun, Pma
Disgrifiad o’r llun,
Mae Peris Tecwyn eisoes yn bencamwr Cymru mewn cwffio cawell