Caniatáu safle i deithwyr ger Conwy

  • Cyhoeddwyd
Safle teithwyr

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Conwy wedi rhoi caniatâd i deuluoedd o deithwyr i wneud defnydd parhaol o safle bychan o dir comin ger ffordd yr A55 yng Nghonwy.

Roedd swyddogion cynllunio'r cyngor wedi awgrymu y dylid caniatáu'r datblygiad oddi ar Ffordd Bangor ger Morfa Conwy.

Mae'r safle yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan dair carafan sy'n eiddo i deuluoedd teithiol.

Dywedodd swyddogion o'r cyngor fod astudiaeth gan Brifysgol Bangor yn dangos fod angen am dri safle i deuluoedd o deithwyr yn y sir hyd at 2016, gyda disgwyl y byddai'r galw am safleoedd yn cynyddu 3% bob blwyddyn hyd at 2021.

Llywodraeth Cymru sydd yn berchen ar y tir ond fe fydd yn cael ei drosglwyddo i ofal y cyngor fel rhan o'r datblygiad.