Dadl Newsbeat: Barn yr ifanc

Steffan Messenger
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Mae BBC Cymru wedi bod yn dilyn chwech o Gymry ifanc oedd yn y gynulleidfa yn Amgueddfa Dinas Leeds nos Fawrth
Disgrifiad o’r llun,
Mae BBC Cymru wedi bod yn dilyn chwech o Gymry ifanc oedd yn y gynulleidfa yn Amgueddfa Dinas Leeds nos Fawrth

O "ardderchog" i "lot o ffws a ffwdan" - ymateb chwech o Gymry ifanc gymerodd ran mewn dadl etholiadol arbennig ar gyfer rhai rhwng 18-24 oed nos Fawrth.

Roedd dros 100 o oedolion ifanc yn y gynulleidfa ar gyfer y rhaglen, oedd wedi'i threfnu gan BBC Newsbeat.

Holodd y criw bum gwleidydd blaenllaw, ac ymysg y pynciau llosg roedd y gost o fynd i'r brifysgol a'r oed pleidleisio.

Sam Gyimah, o'r Ceidwadwyr, Sadiq Khan o'r Blaid Lafur, Sal Brinton o'r Democratiaid Rhyddfrydol, Mhairi Black o'r SNP a Rhun ap Iorwerth, o Blaid Cymru oedd yn wynebu cwestiynau'r bobl ifanc.

Mae BBC Cymru wedi bod yn dilyn chwech o Gymry ifanc oedd yn y gynulleidfa yn Amgueddfa Dinas Leeds nos Fawrth.

Dyma ddwedon nhw wrthon ni wedi'r ddadl.

Guto Gwilym, 21, Llanbedr Pont Steffan

"Ro'dd hi'n ardderchog treulio awr gyfan lle ro'dd y ffocws yn gyfan gwbl ar bobl ifanc. Ro'dd hi'n noson pan glywodd wleidyddion yr hyn yr oedd gennym ni i'w ddweud a dwi'n gobeithio'n fawr eu bod nhw wedi bod yn cymryd nodiadau!"

Aled Illtud, 20, Aberystwyth

"Ro'dd hi'n dda gweld math gwahanol o ddadl etholiadol - ro'dd mwy o fynd yn hon! Ond ro'n i'n teimlo fel bod 'na fwy o gwestiynau nag atebion. Falle mai bai ni'r bobl ifanc oedd hynny am ein bod ni mor angerddol ac eisiau siarad. Ond fe fydde hi wedi bod yn braf derbyn mwy o atebion gan y gwleidyddion!"

Peter, 18, Caerfyrddin

"Dwi'n credu na'th y ddadl ganolbwyntio'n ormodol ar ffioedd dysgu. Fyddwn i wedi hoffi clywed mwy ynglŷn â beth ma' gwleidyddion yn bwriadu ei wneud ar gyfer pobl anabl fel fy mrawd. Mae ganddo fe awtistiaeth difrifol ond ma' nifer o'r gwasanaethau sy'n ei helpu yn wynebu toriadau. Dwi'n pleidleisio dros Blaid Cymru ond dwi'n meddwl mai'r SNP a'r Democratiaid Rhyddfrydol ennillodd y ddadl yma. Ro'dd y ddynes o'r SNP yn ysbrydoliaeth a'r ddynes o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ddidwyll iawn hefyd. Fe ddwedodd hi "drychwch, fe wnaethon ni wneud camgymeriad gyda ffioedd dysgu" ond ro'ddech chi'n teimlo fel eu bod hi'n poeni am bobl ifanc.

Robyn, 21, Cwmbrân

"Ro'dd y ddadl yn union fel yr oeddwn i wedi dychmygu - lot o bobl yn gweiddi, lot o farn wahanol yn chwyrlio yn yr awyr, a gwleidyddion yn bod yn wleidyddion. Ches i ddim fy mhlesio gan yr hyn yr oedden nhw'n ei ddweud - ro'dd e'n lot o ffws a ffwdan. Dwi wedi ystyried peidio bwrw pleidlais ond dwi'n credu yn y pen draw y gwna' i wneud er mwyn trio newid pethau."

Gwion Dafydd, 20, Sir Benfro

"Dwi'n credu na'th cwpwl o'r gwleidyddion ddweud pethau da. Ro'n i'n hoffi bod Llafur, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi gostwng yr oed pleidleisio i 16. Ma' hynny'n dangos eu bod nhw'n cymryd yr hyn sy' gan bobl ifanc i'w ddweud o ddifri'.

Mae gen i fwy o barch tuag at rhai o'r pleidiau nawr."

Rhys Taylor, 21, Bangor

"Fe nes i wneud sylw yn ystod y rhaglen ynglŷn â ffioedd dysgu. Dwi'n credu ei bod hi'n bwysig fod gwleidyddion yn cyfaddef pan maen nhw'n gwneud camgymeriad ac yn ymddiheuro os and ydyn nhw'n gallu gwireddu addewid neu bolisi penodol. Nid yn aml y byddwn ni'n clywed gwleidyddion yn ymddiheuro am eu camgymeriadau ond y mwya' y gwnewn ni, y mwya' y gallwn ni ymddiried ynddyn nhw yn y pen draw."

Disgrifiad o’r llun,
Dadl etholiadol Newsbeat yn Leeds nos Fawrth