Trafod cais i godi flatiau yng Nghlwb Pêl-droed Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
DatblygiadFfynhonnell y llun, Tai Ceredigion

Bydd cynlluniau i godi 33 o fflatiau ar ran o safle clwb pêl-droed Aberystwyth yn cael eu hystyried gan Bwyllgor Rheoli Datblygu Cyngor Ceredigion fore dydd Mercher.

Roedd yna fwriad ar un adeg i godi 80 o fflatiau, ynghyd ag eisteddle newydd, bwyty a chanolfan ieuenctid, ond mae'r cynlluniau wedi cael eu haddasu dros amser.

Bwriad clwb pêl-droed Aberystwyth yw defnyddio'r arian o'r datblygiad i osod cae artiffisial 3G yng Nghoedlan y Parc er mwyn gwella'r cyfleusterau chwarae yno.

Pryderon

Mae swyddogion cynllunio Cyngor Ceredigion wedi argymell gwrthod y cais yn sgil pryderon am lifogydd yn ogystal â'r fynedfa i'r safle. Mae'r clwb yn ffinio ag Afon Rheidol sydd yn llifo i Fae Ceredigion.

Yn dilyn ymweliad safle gan ddirprwyaeth o'r Pwyllgor Rheoli Datblygu ar 27 Mawrth, fe wnaed argymhelliad gan gynghorwyr i dderbyn y cais gydag amodau ynglŷn â'r fynedfa i'r safle.

Cymdeithas Tai Ceredigion sy'n gyfrifol am gyflwyno'r cynlluniau. Yn ôl Llyr Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo Tai Ceredigion, mae'r Gymdeithas wedi "gwneud lot fawr o waith i ddiwallu'r pryderon" sydd wedi cael eu codi gan swyddogion cynllunio.

'£1m yn y fantol'

Mewn cyfweliad â BBC Cymru, fe rybuddiodd Mr Edwards fod dros £1m o gronfa adfywio Llywodraeth Cymru yn y fantol pe bai'r cynlluniau yn cael eu gwrthod gan Gyngor Ceredigion.

Yn ôl Tai Ceredigion, mae yna dros 700 o bobl ar y rhestr aros yn Aberystwyth am fflatiau un neu ddwy ystafell.

Fe fydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud yn Neuadd y Sir, Aberaeron, am ddeg o'r gloch fore Mercher.