Cludo dyn i'r ysbyty wedi cwymp

  • Cyhoeddwyd
Map blaenplwyf

Mae dyn wedi ei gludo i'r ysbyty wedi iddo syrthio 30 troedfedd oddi ar glogwyn yn Aberystwyth, gan lanio ar greigiau islaw.

Fe gafodd Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau alwad wedi'r digwyddiad ger Blaenplwyf oddeutu 2.40pm.

Fe gludodd hofrennydd Sea King yr Awyrlu o'r Fali y dyn i Ysbyty Treforys.

Cafodd ail ddyn ei achub oddi ar y clogwyn, ond mae'n debyg nad ydy o wedi ei anafu.

Bu timau achub Gwylwyr y Glannau o'r Borth ac Aberystwyth yn rhan o'r ymgyrch, hefyd.