Procio'r pleidiau: Y Blaid Werdd

Cyhoeddwyd

Ar 7 Mai bydd pobl y DU yn bwrw eu pleidlais yn yr etholiad cyffredinol. Fel rhan o gyfres, mae Cymru Fyw yn holi bob un o'r prif bleidiau - a thro'r Blaid Werdd ydy'r tro hwn.

Beth yw prif addewid eich plaid yn yr etholiad?

Polisïau sy'n rhoi pobl a'r blaned wrth galon ffyniant economaidd

Pa bolisi, yn eich tyb chi, fydd yn fwya' manteisiol i bobl Cymru?

Newid o galedi a lles toriadau i fuddsoddiad a swyddi da.

Beth yw eich targed o ran seddi yng Nghymru?

90% o ymgeiswyr, ac rydym wedi cyraedd y targed hwn - rydym yn sefyll mewn 36 o 40 o seddi yng Nghymru.

Pa bolisïau sydd gennych chi i ddenu pobl ifanc i bleidleisio?

Cynaliadwyedd: Newid go iawn oddi wrth gymorthdaliadau ar gyfer ffracio a dibyniaeth ar danwydd ffosil i fyd cynaliadwy gallwn drosglwyddo i'n plant

Addysg: Rydym yn credu dylai addysg cael ei ddarparu am ddim i bawb o bob oed, byddem yn torri ffioedd dysgu yn gyfan gwbwl

Pleidlais i bobl 16 mlwydd oed: Byddwn yn rhoi'r cyfle i bobol ifanc ddylanwadu penderfyniadau a fydd yn diffinio ei dyfodol ac yn ysbrydoli dinasyddiaeth weithredol

Oes 'na wahaniaeth yn eich ymgyrchu'r tro hwn, yn enwedig o ystyried datblygiadau technoleg/gwefannau cymdeithasol?

Ydy, mae ein hymgyrchu wedi newid yn sylweddol. Nid yn unig yr ydym yn sefyll yn y rhan fwya' o etholaethau yng Nghymru, rydym hefyd yn defnyddio llawer o'r cyfryngau cymdeithasol. Rhyngddynt, mae gennym ddegau ar filoedd o ddilynwyr. Rydym hefyd yn lansio hysbysebion lle gallwch glicio trwodd ar gyfer esbonio rhai o'n polisïau mewn fideos byrion.

'Tasech chi'n gorfod dewis cymeriad chwedlonol/teledu/ffilm i gynrychioli'r blaid, pwy fyddech chi'n dewis a pham?

Fe fyddai'n rhaid dewis Lisa Simpson o'r rhaglen 'The Simpsons' - mae'n ifanc, yn alluog, yn angerddol am yr achosion sy'n bwysig iddi, mae'n deall y bygythiadau sy'n wynebu ein dynoliaeth gan newid hinsawdd, ac yn ddeinameg ac yn hwyl. Dydy hi byth yn gadael i sinigiaeth ei chadw lawr, ac fel rydym i gyd yn gwybod yn gorffen yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.