'Athrawon heb gymhwyso ddim yn broblem yng Nghymru'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Rex Phillips nad yw'r defnydd o athrawon sydd heb gymhwyso yn broblem mewn ysgolion yng Nghymru.

Nid yw'r defnydd o athrawon sydd heb gymhwyso yn broblem mewn ysgolion yng Nghymru, medd un cynrychiolydd undeb athrawon.

Yng nghynhadledd flynyddol yr NASUWT yng Nghaerdydd, dywedodd yr undeb fod y defnydd o staff sydd heb gymwysterau yn cynyddu ym Mhrydain.

Ond dywedodd Rex Phillips, fodd bynnag, nad oedd hynny'n wir yng Nghymru ac mai yn Lloegr yn unig mae staff o'r fath yn cael eu recriwtio.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn glynu at "yr egwyddor y dylai disgyblion gael eu haddysgu gan athrawon cymwysedig".

Wrth siarad â BBC Radio Wales, roedd Mr Phillips yn derbyn fod achosion o staff cynorthwyol sydd heb gymhwyso yn gweithio mewn ysgolion yng Nghymru, ond nid fel athrawon.

Dywedodd: "Mae hynny'n fater o reoli mewn ysgol, ac yn y llefydd y gwyddom fod hynny yn digwydd, byddwn yn herio'r sefyllfaoedd hynny."