Chwaraewr rygbi yn cael ei ryddhau ar fechniaeth

  • Cyhoeddwyd
Mils Muliaina

Mae cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol o Seland Newydd wedi cael ei ryddhau ar fechniaeth ar ôl iddo gael ei arestio ar amheuaeth o ymosodiad rhyw yng Nghaerdydd y mis diwethaf.

Cafodd Mils Muliaina, 34 oed, sydd bellach yn chwarae dros talaith Connacht yng Ngweriniaeth Iwerddon, ei arestio yn dilyn gêm rygbi yng Nghaerloyw ar nos Wener.

Fe gadarnhaodd Heddlu Swydd Caerloyw fod dyn yn ei dridegau wedi cael ei arestio yn Stadiwm Kingsholm mewn perthynas â'r ymosodiad yng Nghaerdydd.

Dywedodd Heddlu De Cymru: "Ers dydd Sadwrn 4 Ebrill, mae dyn 34 oed o ardal Galway yn Iwerddon, wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod yn rhywiol. Mae bellach wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth tra mae'r heddlu yn ymchwilio."

Fe ennillodd y chwaraewr 100 o gapiau yn ystod naw mlynedd yn cynrychioli'r crysau duon, ac fe chwaraeodd dros Connaught yn erbyn Gleision Caerdydd ar 6 Mawrth.

Dywedodd Clwb Rygbi Connacht mewn datganiad: "Gall y clwb gadarnhau bod y chwaraewr Mils Muliaina ar hyn o bryd yn cynorthwyo Heddlu De Cymru gydag ymholiadau yn ymwneud â digwyddiad honedig yng Nghaerdydd ym mis Mawrth eleni.

"Gan fod hwn yn fater cyfreithiol, ni fydd Connacht Rugby yn gwneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd."