Saith Diwrnod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Sebon sydd dan sylw ar flog Gwallter

Er y bydd pob bwletin newyddion am y mis a mwy nesaf yn llawn straeon gwleidyddol, cyfnod digon anodd yw ymgyrch yr etholiad i newyddiadurwyr darlledu - rhaid cadw'r ddysgl yn wastad a rhoi'r un sylw i bawb.

Ac ar ôl cael dogfen ugain tudalen o ganllawiau gan y BBC ynglŷn â beth i'w wneud â pheidio â'i wneud yn ystod y cyfnod hwn, dwi am drio fy ngorau i beidio â thrafod yr etholiad o gwbl tan Fai'r wythfed.

A gan fod y wasg a'r blogiau Cymraeg yn llawn o'r un pwnc, mae hwn yn gyfle i roi sylw i ambell erthygl neu flog na chafwyd cyfle i'w crybwyll mewn wythnosau a fu. A dyma ddechrau gyda blog Gwallter, o eiddo'r cyn Lyfrgellydd Cenedlaethol, Andrew Green.

Fis neu ddau yn ôl bu Andrew'n myfyrio am sebon. Yn Sainsbury's y sylweddolodd am y tro cyntaf bod rhywbeth o'i le ar yr economi sebon. Roedd hi'n gynyddol anodd cael hyd i farrau sebon ar y silffoedd, ymysg y cannoedd o wahanol boteli, blychau a thiwbiau plastig sy'n cynnig hylifau, elïau a hufenau i'w rhwbio, tylino a lledu i'r croen.

Yng nghartref Andrew, mae ymladd cyson, cyfartal ar ymyl bob sinc rhwng 'sebon plastig' ei wraig Carys a 'sebon hen ffasiwn' Andrew. Ac mae'r ddau wedi paratoi rhesymeg i amddiffyn eu safbwyntiau gwahanol.

Dyw sebon traddodiadol ddim yn iach nac yn ddiogel, medd Carys. Unwaith bod craciau'n datblygu ar wyneb y bar gall microbau niweidiol, maleisus dyfu a heintio'r glanhawr.

Ond i Andrew, mae 'na rhywbeth diog a rhy hawdd am dderbyn y trochion yn syth o geg peiriant. Dylech chi orfod llafurio er mwyn cynhyrchu glendid. Mae'r ddadl yn parhau…

Disgrifiad o’r llun,
Llandudno - y lle delfrydol?

Aled Sam yn synnu

Mae Aled Sam wedi bod yn edrych ar arolygon yr wythnos hon, ac yn synnu braidd wrth ddarllen rhai o'r canlyniadau.

Y lle delfrydol i fyw yng Nghymru meddai yn Golwg yw Treforys ger Abertawe - cwestiwn Aled yw: Ydyn nhw wedi bod yna?

A'i ymateb i'r arolwg sy'n honni mai Llandudno yw'r lle mwyaf pleserus i dreulio gwyliau yng Nghymru? Unwaith eto - ydyn nhw wedi bod yna?

Diau fod yna bapur bro yn gwasanaethu'r ddwy ardal yna, ac mewn llythyr difyr yn Golwg, mae Dafydd Whiteside Thomas yn rhagweld swyddogaeth newydd, bwysig i'r papurau hyn.

Prin iawn yw llais y Gymraeg ym myd newyddiaduraeth Cymru meddai, ac felly onid yw'n bryd bellach i'r papurau cartrefol a chyfeillgar hyn fynd i'r afael â phynciau llosg o fewn eu cymunedau?

Yn ôl y llythyrwr, o ddarllen ôl-rifynnau, prin fu'r son am droseddu; am gyffuriau ac alcohol; a llu o broblemau eraill oedd yn effeithio ar ddalgylchoedd y papurau.

Hawdd iawn dadlau mai amaturiaid newyddiadurol yw'r cyfranwyr i bapurau bro, ond mae'n haws cael gafael ar ffeithiau perthnasol heddiw nac oedd hi ddeugain mlynedd yn ôl, ac os yw'r ffeithiau'n gywir, does dim rhaid ofni cyhoeddi.

Mae'n hen bryd i bapurau bro ddechrau tynnu blewyn o drwyn.

Ffynhonnell y llun, PA

Llond bol

Troi felly i gloi at Pobl Caerdydd, neu y Dinesydd Digidol, a phwy sydd yno'n gweiddi'n groch ond Huw Onllwyn. A'i gri y tro hwn? Mae wedi cael llond bol ar bawb sy'n lladd ar Jeremy Clarkson.

Rwyf i a fy mab wrth ein boddau yn gwylio Top Gear, meddai, ac yn siomedig iawn gyda phenderfyniad hollol hurt y BBC i beidio ei ddarlledu.

A, hei, os yw Top Gear yn ddigon da i David Cameron a'i deulu, mae'n ddigon da i mi.

Dw i ddim yn amau fod Huw ar y trywydd cywir i dynnu blewyn o fwy nag un trwyn…