Tân Pentraeth: Ymchwiliad ar droed

tan pentraeth

Ar Ynys Môn, mae ymchwiliad ar droed wedi tân mawr mewn gorsaf betrol ym mhentre' Pentraeth ddydd Gwener.

Fe gafodd pobl sy'n byw ar stâd Nant y Felin gerllaw eu symud o'u cartrefi yn ystod oriau mân y bore.

Fe agorodd swyddogion ganolfan dros dro yn ysgol Pentraeth, ond mae trigolion wedi cael dychwelyd i'w cartrefi erbyn hyn.

Bu'r ffyrdd o amgylch yr adeilad ynghau am rhai oriau, ond mae'r A5025 ar agor eto, nawr.

Mae Sandra Robinson Clark yn byw ar stâd Nant y Felin.

Fe ddywedodd bod yr heddlu wedi ei deffro toc cyn 5.00am. Mae hi wedi canmol yr heddlu am y cymorth ac am agor yr ysgol iddyn nhw ei defnyddio fel lloches.

Mewn datganiad, fe ddywedodd y gwasanaeth tân eu bod nhw wedi cael eu galw i'r A5025 toc wedi 4.00am.

Bu criwiau o Borthaethwy, Llangefni, Biwmares, Bangor, Y Rhyl a Chaernarfon yn ceisio diffodd y fflamau.