Dadl yr Arweinwyr: 'Dim gosod targedau ar hap' - Wood

  • Cyhoeddwyd
dadl

Ni ddylai unrhyw dargedau gael eu gosod ar hap i leddfu'r diffyg yng nghyllideb y DU, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn y ddadl nos Iau.

Wrth siarad yn ystod y ddadl deledu rhwng saith o arweinwyr y prif bleidiau, dywedodd Leanne Wood AC, fod cymunedau yng Nghymru yn dal heb adfer ers y dirwasgiad cyn yr un diwethaf.

Galwodd Ms Wood am i Gymru dderbyn £1.2 biliwn yn ychwanegol bob blwyddyn, a hynny er mwyn dod â lefelau gwariant yn unol â'r Alban.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru y dylai diffyg ariannol blynyddol y DU gael ei ostwng i £30 biliwn erbyn 2020, o'r lefel bresennol sydd tua £90 biliwn.

"Anhrefn"

Fe ymosododd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Nick Clegg ar ei gyn-gydweithiwr yn y glymblaid, y Prif Weinidog, David Cameron, drwy ei gyhuddo o fod eisiau achosi "anhrefn" gyda thoriadau a gwariant mawr.

Dywedodd Mr Cameron ei fod wedi cynllunio i dorri ar y diffyg drwy glampio i lawr ar y rhai sy'n osgoi talu trethi.

Ffynhonnell y llun, Itv

Fe ailadroddodd arweinydd UKIP Nigel Farage, addewid ei blaid i ail-lunio'r fformiwla Barnett, a luniwyd dros 35 mlynedd yn ôl i ddosbarthu arian i genhedloedd y Deyrnas Unedig.

Dywedodd: "Fe ddaru'r Cymry negyddu bargen wael iawn yn 1978, ac fe ddaru'r Albanwyr cyfrwys negyddu bargen dda iawn."

Yn ystod dadl am y GIG, dywedodd David Cameron mai "dim ond un grŵp o wleidyddion sydd wedi torri ar y GIG, a'r rheini ydi Llafur yng Nghymru."

Yn ystod yr un ddadl, fe ddywedodd Leanne Wood y dylai Mr Farage fod a 'chywilydd' am awgrymu dod a thriniaeth HIV i bobl o dramor i ben.