Gair am air

  • Cyhoeddwyd
Malws melys

Mae na nifer o eiriau anarferol yn yr iaith Gymraeg. Ydych chi'n gwybod beth yw ystyr rhai ohonyn nhw? Rhowch gynnig ar gwis Cymru Fyw:

1. Malws Melys

a) Eli i leddfu croen sych

b) Losin wedi eu creu o gelatin a siwgr

c) Term cariadus i ddisgrifio anwyliaid

d) Ceirios anghyffredin o wlad Groeg

2. Brenhinllys

a) Person sy'n meddwl tipyn o'i hun

b) Perlysieuyn sy'n mynd yn dda gyda thomato

c) Cyflwr go anghyfforddus

d) Ystafell foethus

3. Crimog

a) Gair i ddisgrifio pwdin sy'n llawn hufen

b) Sied yng ngwaelod yr ardd

c) Blanced gnu

d) Yr asgwrn rhwng y benglin a'r ffêr

4. Dulog

a) Coed tân

b) Dwylo blewog

c) Math o gaws Cymreig

d) Anifail â chragen galed o Dde America

5. Bronglwm

a) Math o gwlwm morwr

b) Pwl drwg o asthma

c) Dod yn bedwerydd mewn cystadleuaeth

d) Rhan annatod o ddillad isa' merched

6. Camel-Lewpart

a) Canlyniad arbrawf mewn labordy yn Rwsia

b) Patrwm enwog o dŷ ffasiwn Chanel

c) Term i sarhau

d) Anifail hardd â gwddf hir o Affrica

7. Ystifflog

a) Anifail tanfor sy'n debyg i octopws

b) Math arbennig o fwsog

c) Cacen ffrwythau

d) Darn o bren garw

8. Muchudd

a) Gair i ddisgrifio'r dwylo wedi diwrnod caled o waith

b) Gem ddu

c) Mwclis trwm

d) Baw adar

9. Gylfinbraff

a) Defnydd moethus tebyg i sidan

b) Sebon drud o Oes Fictoria

c) Aderyn bychan sydd i'w weld yn ne Cymru a Lloegr yn ystod yr haf

d) Gwin melys

10. Ffacbys

a) Pys ag agwedd annifyr

b) Bodyn lleiaf y droed

c) Enw hynafol ar fys y fodrwy briodas

d) Pyls bwytadwy sy'n perthyn i ffa

Ffynhonnell y llun, .

Atebion:

1. Malws Melys - Losin wedi eu creu o gelatin a siwgr - Marshmallow

2. Brenhinllys - Perlysieuyn sy'n mynd yn dda gyda thomato - Basil

3. Crimog - Yr asgwrn rhwng y benglin a'r ffer - Shin

4. Dulog - Anifail â chragen galed o Dde America - Armadillo

5. Bronglwm - Rhan annatod o ddillad isa' merched - Bra

6. Camel-Lewpart - Anifail hardd â gwddf hir o Affrica - Jiraff

7. Ystifflog - Anifail tanfor sy'n debyg i octopws - Squid

8. Muchudd - Gem ddu - Jet (gemstone)

9. Gylfinbraff - Aderyn bychan sydd i'w weld yn ne Cymru a Lloegr yn ystod yr haf - Hawfinch

10. Ffacbys - Pyls bwytadwy sy'n perthyn i ffa - Lentils