Tref 'unigryw' ym Mhowys yn gwrthwynebu archfarchnad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae Punch Taverns eisiau troi tafarn y Corn Exchange i mewn i siop

Mae dros 400 o bobl wedi mynd i gyfarfod i wrthwynebu cynlluniau ar gyfer archfarchnad mewn tref "unigryw" ym Mhowys.

Nos Fercher, fe wnaeth bron i chwarter poblogaeth tref Crucywel gyfarfod i herio'r cynlluniau i droi tafarn yn siop.

Fe wnaeth trigolion a pherchnogion busnesau bleidleisio'n unfrydol i ofyn i'r gadwyn dafarnau Punch Taverns i dynnu eu cynlluniau yn ôl.

Aeth 200 o bobl i brotest yn y dref ddydd Gwener.

Dywed y gwrthwynebwyr mai dim ond un gadwyn genedlaethol sydd yng Nghrucywel - y fferyllydd Boots - a bod y busnesau eraill i gyd yn rai teuluol annibynnol.

'Effaith ddinistriol'

Mae trigolion lleol wedi dweud y bydden nhw yn hoffi'r cyfle i gyflwyno syniadau gwahanol ar gyfer yr adeilad, fel rhywle i artistiaid lleol werthu eu lluniau, neu dai fforddiadwy.

Dywedodd David Prichard o Marrons Plannig, sy'n gweithio ar ran Punch Taverns, nad oedd y gadwyn yn mynd i werthu'r dafarn, ond maen nhw mewn trafodaethau â "nifer o gadwynau archfarchnadoedd" am roi siop yno.

Yn ôl Emma Corfield-Walters o Grŵp Cwbl Leol Crucywel, byddai siop o'r fath yn cael effaith ddinistriol ar y dref a'i masnachwyr annibynnol.

Fe fydd y penderfyniad terfynol yn cael ei gymryd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Doedd dim cynrychiolwyr o'r awdurdod na Punch Taverns yn y cyfarfod.