Datguddio arddangosfa gelf unigryw ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Richard Broomhall
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y lluniau i'w gweld ar hyd arfordir Ynys Môn

Mae arddangosfa gelf unigryw wedi cael ei ddadorchuddio ar Ynys Môn, gyda gwaith celf ar gynfasau mawr yn cael eu harddangos yn yr union fannau hardd lle cawsant eu paentio.

Mae'r gwaith sydd wedi ei greu o baent olew acrylig yn mesur 2.5 metr o daldra-, ac maent wedi eu galw yn 'Y pedwar ar Fôn', ac maent wedi eu darlunio gyda'r gobaith o ddal golygfeydd eiconig yr ynys.

Cawsant eu peintio dros gyfnod o wythnos gan yr arlunydd Anthony Garratt.

Y gobaith yw y bydd trigolion ac ymwelwyr yn cael eu hysbrydoli o'r gwaith.

Mae'r golygfeydd yn cynnwys, ardaloedd Caernarfon, Eryri, y Gogarth, Penrhyn Llyn a Môr Iwerddon.

Fe fydd y gwaith yn cael ei arddangos tan fis Hydref.

Cafodd y paentiadau eu comisiynu gan berchennog bythynnod gwyliau'r Fenai, Bun Matthews, a oedd am greu dathliad "unigryw". Mae hi'n gobeithio y bydd trigolion ac ymwelwyr yn gwerthfawrogi'r golygfeydd.

Ffynhonnell y llun, Richard Broomhall
Disgrifiad o’r llun,
Fe beintiodd yr arlunydd Anthony Garratt o bedwar lleoliad- Traeth Lligwy, Pwynt Penmon, Brynsiencyn a Rhoscolyn
Ffynhonnell y llun, Richard Broomhall
Disgrifiad o’r llun,
Fe gymerodd hi wythnos i Anthony Garratt gwblhau'r gwaith
Ffynhonnell y llun, Richard Broomhall
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ardal wedi ysbrydoli nifer o arlunwyr byd enwog, gan gynnwys y diweddar Kyffin Williams