Gohirio dileu dyled Clwb Criced Morgannwg

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm Gerddi SoffiaFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Aeth y clwb i ddyled wrth wella Stadiwm Gerddi Soffia ar gyfer gemau rhyngwladol

Mae ymdrechion i aildrefnu dyledion Clwb Criced Morgannwg wedi cael eu gohirio oherwydd her funud olaf gan gynghorydd.

Dywedodd y cadeirydd Barry O'Brien wrth gyfarfod blynyddol y clwb ddydd Mawrth y gallai apêl gan un cynghorwr orfodi'r mater yn ôl at y cabinet.

Dywedodd ei fod yn golygu na all y cyfrifon gael eu cadarnhau.

Fe wnaeth Cyngor Caerdydd gadarnhau bod cynghorydd wedi galw dyfarniad y cabinet i mewn, fel sy'n cael ei ganiatáu dan ei gyfansoddiad.

Roedd y clwb yn meddwl bod yr awdurdod wedi cytuno i gael gwared ar eu dyled yn barod, wrth iddo geisio aildrefnu ei gyllid.

Pe bai'r gwrthwynebiad yn cael ei ddyfarnu yn ddilys, byddai'r mater yn cael ei drosglwyddo i bwyllgor arolygu polisi a pherfformiad y cyngor.

'Sicrhau ein dyfodol'

Dywedodd Mr O'Brien wrth gyfarfod y clwb bod Morgannwg yn "agos iawn i sicrhau ein dyfodol yn ariannol".

Fis diwethaf, cyhoeddodd y cyngor ei fod wedi cymeradwyo dileu £4.4m o'r £6.4m sy'n ddyledus iddo gan y clwb.

Roedd Morgannwg wedi gofyn i gredydwyr ddileu 70% o'r arian sy'n ddyledus gan y clwb, a chytuno i aildrefnu'r 30% sy'n weddill.

Mae credydwyr eraill y clwb - Allied Irish Bank a'u cyn-gadeirydd Paul Russell - hefyd wedi cytuno i ddileu'r mwyafrif o'u dyled.