Cymraes yng ngŵyl gerdd fwya'r byd

  • Cyhoeddwyd
sxsw the people the poet

'South By SouthWest' yn Texas yw gŵyl gerddoriaeth fwya'r byd, ac roedd y band o Gymru The People The Poet ymhlith y perfformwyr eleni.

Greta Isaac o'r band fu'n dweud wrth Cymru Fyw am y profiad:

Hufen iâ pice-ar-y-mân!

Anaml iawn ma' rhywun yn meddwl 'Dwi yn Texas yn trafod hufen iâ pice-ar-y-mân fy mam gyda Dermot O'Leary ar Radio 2?!' Wel, felly oedd hi yn South By Southwest. Mae'n llawn sypreisus ac roedd 'na botensial i bob dydd fod yn anhygoel.

Rydyn ni fel band wedi bod eisie chware sioeau yn America ers y cychwyn cyntaf ac ar ôl bron i saith mlynedd o gigio, ymarfer mewn shed, newid enw'r band, teithio ar hyd a lled Prydain ar bedair taith, recordio dau EP ac albwm gyfan, roedden ni o'r diwedd yn gallu perfformio yno.

Disgrifiad o’r llun,
SXSW yw gŵyl gerddoriaeth fwya'r byd

Dyma wlad sydd â'i cherddoriaeth wedi dylanwadau arnon ni ers y cychwyn ac sydd yn gartre i gymaint o arwyr y band, fel Johnny Cash, The Eagles a Bruce Springsteen.

Ffenest Siop Cerddorol

Roedd gallu perfformio yn SXSW yn gyfle gwych i ni hyrwyddo ein halbwm gafodd ei ryddhau nôl yn 2013.

Ei henw ydi 'The Narrator' ac mae naratif y caneuon i gyd yn seiledig ar straeon a phrofiadau go iawn ein dilynwyr.

Disgrifiad o’r llun,
"Allai'r sioe gyntaf ddim fod wedi mynd yn well," medd Greta

Mae arddull ein caneuon yn amrywio'n fawr ond yn sylfaenol band roc ydyn ni, band fysa'n siwtio stadiwm yn dda! Digon o sŵn a chaneuon anthemig mawr.

Ac roedd gallu chwarae yn yr ŵyl arbennig yma yn Austin, Texas un cam yn nes at hynny (gobeithio!).

Rhyw fath o ffenest siop ydi South by Southwest, trade fair ar gyfer cerddorion lle mae asiantaethau, rheolwyr, hyrwyddwyr a'r diwydiant cerdd yn gyffredinol yn dod i weld be' sy' gan yr artistiaid amrywiol i'w gynnig.

Felly bant â fi, gyda phedwar boi blewog o Bontypridd dros Fôr Iwerydd i ddangos i Austin beth oedd 'da ni i gynnig.

Ffynhonnell y llun, Greta Isaac
Disgrifiad o’r llun,
Greta a'r "bois blewog"

Llond lle o gefnogaeth

Fast forward... Ehediad deg awr a dau ddiwrnod o jet lag... ac ar ôl i mi fwyta byrgyr maint fy mhen, roedd hi'n bryd i ni neud ein hymddangosiad cyntaf fel band yn Latitude 30 reit yng nghanol bwrlwm South By Southwest.

Roedd hi'n anhygoel gweld siwt gymaint o bobl yn dawnsio, canu a chwarae ar 6th Street, pawb yno yn rhannu yr un diddordeb o ddarganfod cerddoriaeth newydd o bedwar ban byd.

Allai'r sioe gyntaf ddim fod wedi mynd yn well. Roedd yr ystafell yn llawn dop ac roedd hyd yn oed pobol yn sefyll tu allan yn gwylio trwy ffenestri'r adeilad.

Ffynhonnell y llun, Greta Isaac
Disgrifiad o’r llun,
Yr awyrgylch arbennig ar 6th Street

Roedd o'n deimlad gwefreiddiol i chwarae'n caneuon i gynulleidfa hollol newydd ac i'w gweld nhw yr un mor gyffrous am y caneuon ag yr oedden ni pan sgwennon ni nhw. A dyna â dweud y gwir oedd yr ymateb gawson ni yn gyffredinol.

Yn ogystal â natur y caneuon, mae llais Leon ein prif leisydd yn drawiadol iawn ac mae ei banter efo'r dorf yn aml yn ennill cynulleidfa. Doedd cynulleidfaoedd SXSW ddim yn eithriad o bell ffordd.

Roedden ni'n ddigon ffodus i gael ein gwahodd i ganu ar raglen Dermot O'Leary ar Radio 2.

Fe ganon ni 'People' sef y trac cyntaf oddi ar yr albwm, ac yna ein fersiwn ni o 'Take It Easy' gan The Eagles. Roedd hyn yn gyfle anhygoel i rannu ein cerddoriaeth gyda chynulleidfaoedd mwy eang fyth a chael lot fawr o hwyl yn y cyfamser.

Disgrifiad o’r llun,
Y 'beirdd' gyda Dermot

Braint

Heb sôn am y bwyd... O! Y bwyd. Chware teg, ma'r Americanwyr yn gwbod sut i fyta!

Roedd hi mor braf gallu cwrdd â shwt gyment o bobl newydd oedd â'r un diddordebau â ni a chael y cyfle i weld bandiau ac artistiaid newydd yn ogystal â rhai mwy cyfarwydd fel Laura Marling a oedd yn ddylanwad cynnar arna i'n bersonol.

Roedd yr holl brofiad yn gwneud i rywun deimlo'n reit sbesial â dweud y gwir ac roedd hi'n fraint o fod wedi cael ein dewis i fynd yna allan o filoedd ar filoedd. Yn enwedig am mai hon oedd y drydedd flwyddyn i ni wneud cais i ymddangos.

Mi fydden i'n argymell i unrhyw fand i wneud y trip os ydi'r cyfle byth yn codi. Mae wir yn brofiad 'unwaith mewn oes' a dwi mor ddiolchgar mod i wedi cael y profiad hwnnw a gallu ei rannu gyda fy butties o Ponty.