Ymgeisydd yn ymddiheuro i Paul Flynn

  • Cyhoeddwyd
Paul FlynnFfynhonnell y llun, Labour Party
Disgrifiad o’r llun,
Paul Flynn yw ymgeisydd Llafur yng Ngorllewin Casnewydd

Mae ymgeisydd i'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi ymddiheuro ar ôl cyhuddo Paul Flynn o ragrith.

Roedd Paul Halliday, ymgeisydd y Dem.Rhydd. yn Nwyrain Casnewydd, wedi cyhuddo Mr Flynn o wneud arian o ysgrifennu llyfrau er iddo ddweud na ddylai gwleidyddion gael dwy swydd.

Ond mae Mr Halliday nawr wedi ysgrifennu ymddiheuriad mewn papur newydd lleol, ac wedi cytuno i wneud rhodd elusennol.

Cafodd y cyhuddiad ei wneud ar raglen Big Question y BBC.

Yn ei lythyr yn y Gwent Argus fe ddywed Mr Halliday: "Mae Mr Flynn wedi cadarnhau ei fod yn rhoi holl enillion ei lyfrau i elusen ar sail dienw.

"Rwyf felly yn ymddiheuro o waelod calon i Mr Flynn am unrhyw ddryswch... ac wedi cytuno i roi arian i'r Richard Hunt Foundation."

Dywedodd Mr Flynn, ymgeisydd Llafur yng Ngorllewin Casnewydd, ei fod yn annog ac yn glynu at reol y dylai gwleidyddion wneud bywoliaeth o'u cyflogau, ac y dylen nhw roi pob incwm arall i elusen.

Dywedodd: "Am y tro cyntaf erioed rwyf wedi gwneud cais am iawndal am bardduo fy enw da. Y swm bach yr wyf yn ei hawlio yw £500 a chostau cyfreithiol.

"Mae rhywun yn derbyn rhywfaint o sarhad yn y byd gwleidyddol, ond rhaid herio ymosodiad disail ar fy hygrededd fel hyn ar deledu cenedlaethol".

Ymgeiswyr eraill Dwyrain Casnewydd sydd wedi cofrestru yw Jessica Morden (Llafur), Natasha Asghar (Ceidwadwyr), David Stock (UKIP), David Mcleand (Y Blaid Werdd) a Tony Salkeld (Plaid Cymru).

Yr ymgeiswyr eraill yng Ngorllewin Casnewydd hyd yma yw Ed Townsend (Dem.Rhydd.), Simon Coopey (Plaid Cymru), Nick Webb (Ceidwadwyr), Gordon Norrie (UKIP) a Pippa Bartolotti (Y Blaid Werdd).