Cwmni dŵr Princes Gate yn creu 25 o swyddi newydd

  • Cyhoeddwyd
Potel Princes Gate
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynnyrch Princes Gate bellach yn cael ei allforio i Dubai, Japan a Hong Kong

Fe fydd 25 o swyddi newydd yn cael eu creu yn Sir Benfro o ganlyniad i fuddsoddiad o £5.5m i ehangu cwmni dŵr Princes Gate.

Mae'r busnes o Arberth yn ymestyn ei gyfleuster cynhyrchu ac yn buddsoddi mewn llinell botelu fodern sy'n gallu cynhyrchu 37,000 o boteli pob awr.

O ganlyniad i'r buddsoddiad, bydd cyfanswm y bobl sy'n cael eu cyflogi ar y safle'n dyblu i dros 50 dros y tair blynedd nesaf, a bydd cynhyrchiant y cwmni'n treblu.

Mae'r estyniad yn cael £250,000 o gyllid busnes gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: "Mae clywed bod busnesau cynhenid yn parhau i dyfu ac i greu swyddi yn newyddion gwych iawn. Rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru'n gallu helpu'r cwmni hwn i ehangu ei fusnes fel hyn."

Sefydlwyd y busnes teuluol yn 1991 ac erbyn heddiw mae ganddo sylfaen o gwsmeriaid ledled y DU ac mae ei gynnyrch bellach yn cael ei allforio i Dubai, Japan a Hong Kong.