Llofruddiaeth babi: Tystiolaeth mam

  • Cyhoeddwyd
Amelia JonesFfynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae mam wedi rhoi tystiolaeth yn y llys ddydd Mawrth yn yr achos yn erbyn ei thad, sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio ei merch fach bum wythnos oed.

Fe wnaeth Sarah Jones, 26 oed, ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd i roi tystiolaeth yn erbyn ei thad, Mark Jones, sy'n gwadu llofruddio Amelia Jones dair blynedd yn ôl.

Dywedodd Ms Jones wrth y llys ei bod hi "wedi gwadu beth oedd yn digwydd", pan glywodd bod gan ei merch anaf i'w phenglog.

Mae hi wedi bod yn dweud wrth y llys am y noson pan gafodd Amelia ei derbyn i'r ysbyty gydag anafiadau angheuol.

'Ddim yn anadlu'

Dywedodd Ms Jones ei bod hi wedi gadael Amelia gyda'i thad am 21:30 ar 17 Tachwedd 2012 er mwyn mynd i'r sinema yng Nghwmbrân.

Dywedodd mai o fewn munud iddi eistedd lawr yn y sinema, roedd ei thad wedi'i ffonio, gan ddweud "tydi hi ddim yn anadlu, fedrai ddim ei chael hi i anadlu".

Dywedodd Ms Jones ei bod wedi dweud wrth ei thad i alw ambiwlans, cyn iddi ddychwelyd i'w thŷ.

Clywodd y rheithgor bod ei thad "mewn panig", a'i bod hi'n credu nad oedd wedi galw ambiwlans cyn ei galw hi.

Dywedodd Ms Jones bod "ei stryd wedi'i oleuo gan las" pan ddychwelodd adref, a dywedodd bod "Amelia yn cael ei chario o'r drws ffrynt".

Dywedodd bod ei thad yn ei ddagrau, gan ddweud "mae'n ddrwg gen i".

Dywedodd Ms Jones ei bod wedi teithio yn yr ambiwlans gyda Amelia, gan adael ei thad i edrych ar ôl gweddill y plant.

'Camgymeriad'

Derbyniodd Amelia driniaeth yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd, cyn cael ei throsglwyddo i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Dywedodd Ms Jones ei bod hi wedi cael sgwrs gyda meddyg, ddywedodd bod gan Amelia anaf i'w phenglog. Dywedodd Ms Jones wrth y llys "ei bod hi wedi gwadu beth oedd yn digwydd" gan feddwl "eu bod nhw wedi gwneud camgymeriad".

Dywedodd wrth y rheithgor am sgwrs rhyngddi hi a'i thad yn yr ysbyty, ble y dywedodd: "Beth bynnag wyt ti'n wneud paid â rhoi'r gorau iddi, paid â gadael iddyn nhw ddiffodd y peiriant. Byddai yma, dim ots beth sy'n digwydd."

Clywodd y llys nad oedd Mr Jones wedi egluro beth ddigwyddodd i Amelia tra'r oedd o'n ei gwarchod.

Dywedodd bod Amelia wedi cael ei bedyddio yn yr ysbyty'r prynhawn cyn iddi farw a bod "pob" aelod o'r teulu wedi mynychu'r digwyddiad, heblaw am Mr Jones, oedd wedi dweud yn flaenorol y byddai'n mynychu.

'Ddim yn dal dig'

Yn gynharach, dywedodd Sarah Jones wrth y llys am sylw roedd ei thad wedi'i wneud pan roedd tad Amelia, Ian Skillern, yn gadael ei chartref.

Dywedodd Ms Jones ei bod hi wedi "synnu" pan ddywedodd ei thad wrthi "nad oedd yn dal dig yn erbyn babi".

Dywedodd bod y sylw "wedi dod allan o unman" pan ddywedodd Mark Jones "er gwaethaf y ffaith mod i ddim yn hoffi ei thad, dydw i ddim yn dal dig yn erbyn babi".

"Roeddwn i wedi fy synnu ynglŷn ag o ble ddaeth y sylw hwnnw," meddai.

'Gofidus'

Yn ogystal, rhoddodd Ms Jones dystiolaeth ynglŷn â thaith siopa i Asda yng Nghwmbrân ar 6 Tachwedd 2012.

Dywedodd bod Mark Jones yn gwarchod Amelia yn y car tra aeth hi i siopa.

Wedi 15 neu 20 munud, dywedodd Sarah Jones ei bod hi wedi dychwelyd i'r car, a bod Amelia yn crio.

"Roedd Amelia allan o'i sedd car ac yn eistedd ar lin Mark," meddai.

Dywedodd bod ei thad wedi dweud wrthi mai un o'r plant eraill oedd wedi cicio sedd Amelia.

Yn ôl Ms Jones, roedd Amelia "yn ymddangos yn eithaf gofidus". Dywedodd nad oedd hi erioed wedi gweld Amelia mor ofidus pan roedd hi'n iach.

Dau ddiwrnod yn ddiweddarach cafodd Amelia ei derbyn i'r ysbyty, cyn iddi dderbyn diagnosis o gyflwr ar ei brest.

Mae Mark Jones yn gwadu llofruddio ac mae'r achos yn parhau.