Betsi Cadwaladr yn cymeradwyo cyllideb

  • Cyhoeddwyd
Ysbytai Betsi Calwaladr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cymeradwyo cyllideb dros dro ac mae'n debyg y bydd yn golygu diffyg o £14.2m.

Mae'r bwrdd yn ceisio arbed £42.8m dros y flwyddyn nesaf.

Dywedodd nifer o aelodau'r bwrdd wrth gyfarfod yn Wrecsam eu bod yn "anghyfforddus" yn cytuno i gynllun cyllidol fyddai'n golygu diffyg ariannol. .

Fel rhan o'r gyllideb mae'r bwrdd hefyd wedi cymeradwyo £5m i wella amseroedd aros cleifion a £3m tuag at fenter i wella gofal yn y gymuned.

Fe fydd y gyllideb dros dro yn cael ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru ddydd Mawrth fel rhan o gynllun gweithredu'r bwrdd iechyd ar gyfer y flwyddyn nesaf.