BBC Radio 2 i anrhydeddu Merêd yn eu Gwobrau Gwerin

Dr Meredydd Evans Image copyright S4C

Mae'r BBC wedi cyhoeddi mai'r diweddar Dr Meredydd Evans fydd yn derbyn Gwobr Traddodiad Da yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 eleni.

Bu farw Dr Evans, oedd yn cael ei adnabod fel Merêd, ym mis Chwefror yn 95 mlwydd oed.

Mae'r wobr yn cael ei gyflwyno i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i gerddoriaeth werin yn y DU.

Oherwydd ei gyfraniadau amrywiol fel canwr, hanesydd, darlledwr ac ymgyrchydd dros yr iaith Gymraeg, roedd yn ffigur arwyddocaol, uchel ei barch a phoblogaidd.

Bu'n recordio gyda label Sain ac fe wnaeth albwm clasurol o ganeuon Cymraeg ar gyfer y label Americanaidd, Smithsonian Folkways, yn ystod y 50au.

Roedd yn Bennaeth Adloniant Ysgafn gyda BBC Cymru, gan weithio y tu ôl ac o flaen y camera, ac roedd yn gasglwr pwysig o ganeuon Cymraeg traddodiadol.

Fe fydd yn cael ei anrhydeddu ar ôl ei farwolaeth a bydd teyrnged arbennig iddo'n cael ei pherfformio gan 10 Mewn Bws - cynllun welodd deg o gerddorion ifanc o Gymru yn teithio mewn bws ledled y wlad mewn ymgais i ail-ddehongli canu Cymreig traddodiadol.

Bydd dwy wobr cyflawniad oes hefyd yn cael eu cyflwyno i'r cerddorion enwog, Yusuf / Cat Stevens a Loudon Wainwright III yn y seremoni fydd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd ar 22 Ebrill.