Babi wedi marw 'ar ôl cael ei gollwng'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y rheithgor bod asennau Amelia Jones wedi eu torri "tua dwy wythnos" cyn iddi farw

Mae achos dyn sydd wedi ei gyhuddo o ladd ei wyres pum wythnos oed, wedi clywed y gallai'r anafiadau marwol fod wedi eu hachosi wrth i'r babi gael ei gollwng.

Mae patholegydd wedi dweud wrth Llys y Goron Casnewydd y gallai'r anafiadau difrifol i benglog ac ymennydd Amelia Jones fod wedi cael eu hachosi gan gwymp o 80cm, hyd yn oed ar garped.

Dywedodd Dr Deryk James, oedd yn gyfrifol am archwiliad post mortem Amelia Jones, wrth y llys y gallai'r anafiadau i'w phenglog fod wedi digwydd ar y nos Wener neu'r nos Sadwrn.

Mae Mark Jones yn gwadu lladd y ferch fach dair blynedd yn ôl.

Dywedodd yr erlyniad bod yr heddlu wedi cael gwybod bod Amelia wedi cael ei gollwng o "uchder braich" un noson, a'i bod wedi disgyn ar noson arall pan oedd Mr Jones yn "anymwybodol".

'Ddim yn hoffi tad Amelia'

Yn ymddangos o flaen y llys, dywedodd Sarah Jones, 26 oed, merch y diffynnydd a mam Amelia, nad oedd ei thad yn hoff o Ian Skillern, tad y ferch fach.

Dywedodd Ms Jones bod perthynas y ddau yn "iawn ar y dechrau", ond "nad oedden nhw'n hoffi ei gilydd yn y diwedd".

Clywodd y llys bod Ms Jones wedi dechrau perthynas gyda Mr Skillern ym mis Mawrth 2011 a bod Amelia wedi cael ei geni ar 9 Hydref 2012.

Dywedodd Ms Jones wrth y llys nad oedd y dynion yn gallu bod yn yr un tŷ gyda'i gilydd ac y bydden nhw yn "cadw allan o ffyrdd ei gilydd". Dywedodd wrth y rheithgor nad oedd Mr Jones yn hoffi Mr Skillern, "doedd o ddim yn hoffi'r ffaith ei fod yn arfer mynd allan i yfed, ac nad oedd o adref."

Torri asennau

Clywodd y rheithgor hefyd bod asennau'r ferch fach wedi eu torri "tua dwy wythnos" cyn iddi farw, yn ôl Dr James, ond dywedodd nad oedd yn gallu bod yn sicr pryd yn union gafodd ei hasennau eu torri.

Bu farw Amelia Jones yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ar 19 Tachwedd 2012.

Mae'r erlyniad hefyd yn dweud bod Mark Jones wedi torri asennau ac esgyrn yng nghoesau'r ferch fach.

Mae Mr Jones yn gwadu llofruddiaeth ac mae'r achos yn parhau.