Cwmni gofal yn Sir Gaerfyrddin i dalu staff am deithio

  • Cyhoeddwyd
Gweithiwr gofal
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd gyn-weithwyr bod y straen o dorri ymweliadau'n fyr wedi cyfrannu iddyn nhw adael eu swyddi.

Mae cwmni gofal oedd wedi ei feirniadu gan gyn-weithwyr am beidio gadael digon o amser i staff deithio o un ymweliad i'r llall wedi dweud ei fod am ddechrau talu gweithwyr am eu hamser teithio.

Dywedodd MiHomeCare, sy'n rheoli Village Home Care, y byddai'r tal newydd yn dod o ganlyniad i gytundeb newydd gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin.

Roedd dwy o gyn-weithwyr wedi dweud bod y straen o dorri ymweliadau'n fyr oherwydd gormod o amser teithio wedi cyfrannu iddyn nhw adael eu swyddi.

Dywedodd y cwmni eu bod mewn trafodaethau gyda staff cyllid am y newidiadau.

Mae'r cwmni yn cael ei ymchwilio gan Cyllid a Thollau EM dros dâl yn dilyn arolwg mewnol yn ei gangen Penarth ym Mro Morgannwg.

Cafodd ei ddarganfod nad oedd gweithwyr yn cael eu talu'r lleiafswm cyflog gan nad oedden nhw'n cael eu talu am yr amser oedd yn cael ei dreulio yn teithio rhwng apwyntiadau.

Dywedodd e-bost wrth staff: "Rydym mewn trafodaethau gyda Cyllid a Thollau EM i gael gwell ddealltwriaeth o sut y dylai amser teithio gael ei gyfrifo ar draws ein busnesau fel ein bod yn ufuddhau i'r rheolau ac yn gyson yn ein tâl.

"Yn dilyn y trafodaethau yma, fe fyddwn ni yn newid ein tâl i sicrhau bod ein gweithwyr yn cael eu talu ar gyfer amser teithio."