Ateb y Galw: Garry Owen

Published

Yr wythnos yma cyflwynydd Taro'r Post Garry Owen sy'n Ateb y Galw wedi iddo gael ei enwebu gan Siân Thomas.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Mynd i'r cwb ffowls ar ben yr ardd gyda dad i nôl wyau. Wrth fy modd!!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn ieuengach?

Kate Bush!!!! Ffan enfawr o 'Wuthering Heights'.

image captionMae nodau uchel Kate Bush yn tarod deuddeg 'da Garry

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Cael stŵr gan y prifathro yn ysgol uwchradd am fod fy ngwallt i yn rhy hir!!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Deigryn bach o hapusrwydd ar ddiwrnod priodas fy merch.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Na!! Er efallai y byddai fy ngwraig yn dweud yn wahanol!

image captionGarry yn ei elfen yn darlledu'n fyw ar Taro'r Post

Dy hoff ddinas yn y byd?

St Petersburg... Hanes, hanes a hanes.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Ble fi yn dechre?!

Oes gen ti datŵ?

Na. Dim yn bod arnyn nhw... ond dim i fi.

Beth yw dy hoff lyfr?

'1984'. Gweledigaeth George Orwell wrth edrych i'r dyfodol. Mae 1984 wedi mynd a dod wrth gwrs, ond y llyfr mor amserol ag erioed.

image captionGarry yn edrych i'r dyfodol? Mae'r penwisgoedd yna yn boblogaidd iawn yn yr Hendy!

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Dim byd yn y wardrob sy' mor bwysig â hynny i fi!

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'Pride'. Ffilm wych yn 'neud i chi chwerthin a chrio, ac yn atgoffa fi o gyfnod cyffrous yn fy mywyd. Streic y glowyr oedd y stori fawr gyntaf i fi ddilyn fel newyddiadurwr ifanc.

Dy hoff albwm?

'Court and Spark' gan Joni Mitchell. Wedi gwrando ar hon droeon. Cymysgedd o ganu gwerin, pop a jazz.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn?

Prif gwrs. Unrhywbeth llysieuol.

Pa un sydd orau, anfon neges tecst neu ffonio?

Ffonio wrth gwrs. Wrth fy modd yn siarad â phobl ar y ffôn yn enwedig rhwng 1-2 ar BBC Radio Cymru ar Taro'r Post. Cofiwch y rhif 03703500500.

image caption"Ffoniwch 'nawr!"

Pe taset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Hiram Bingham ar y diwrnod y gwnaeth e ddarganfod Machu Pichu ar 24 Gorffennaf 1911.

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Delyth Mai Nicholas.

Ymunwch â Garry ar Taro'r Post, 1300, Dydd Llun-Dydd Gwener, BBC Radio Cymru

Pynciau Cysylltiedig