Dyn wedi ei gael yn ddieuog o achosi damwain trên

  • Cyhoeddwyd
Damwain trên
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y ddamwain ar groesffordd fferm i'r gogledd o'r Trallwng yn haf 2013

Mae dyn yn ei 70au wedi ei ganfod yn ddi-euog o achosi damwain wedi gwrthdrawiad rhwng trên a thractor.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar groesffordd fferm ger Plas Buttington, i'r gogledd o'r Trallwng, ar 16 Gorffennaf 2013.

Roedd tua 90 o deithwyr ar y trên a cafodd dau eu hanafu.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug na fyddai'r erlyniad yn cynnig unrhyw dystiolaeth yn erbyn John Elwyn Roberts, 74 oed o'r Trallwng.

Dywedodd yr erlynydd Emmalyne Downing eu bod wedi derbyn adroddiad meddygol ar Mr Roberts, a nad oeddyn nhw am fynd ymlaen â'r achos am ei bod yn amlwg bod ganddo nifer o broblemau meddygol.

Roedd Mr Roberts, oedd yn gyfrifol am wneud yn siwr ei bod yn ddiogel i dractorau groesi'r rheilffordd, yn gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn.

Fe gafodd yr achos yn erbyn gyrrwr y tractor, Ifan Gwyn Evans, 28 oed o Lanfyllin, ei ollwng y llynedd.