Saith Diwrnod

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r etholiad yn gyfle i ddathlu, gan na fydd sesiwn Cwestiynau'r Prif Weinidog yn y Cynulliad am gyfnod

Yr etholiad, yr iaith, Clarkson a Bond. Dyma sydd wedi denu sylw Catrin Beard ei sylw yn ei hadolygiad wythnosol o'r wasg Gymraeg a'r blogiau.

Fel pe na bai wedi bod yn rhygnu ers misoedd, yr wythnos nesaf fe fydd ymgyrch yr etholiad cyffredinol yn dechrau.

Cyn i chi fynd i guddio mewn ogof am fis, beth am fanteisio ar y cyfle i ddathlu - dathlu na fydd sesiwn holi amser cinio dydd Mercher yn digwydd am beth amser.

Fel y dywed Hywel Williams yn y Cymro, yn ddiweddar ni fu Cwestiynau i'r Prif Weinidog yn achlysuron i'w trysori yn y cof - sŵn byddarol, dim goleuni o gwbl a chwestiynau defnyddiol wedi eu plannu ar gais y chwipiaid - y cyfan yn ei atgoffa o sylw slei'r hen ryfelgi Dr Kissinger i griw o newyddiadurwyr: "Has anyone here questions for the answers I have prepared for you."

Ffynhonnell y llun, Other

Yn yr wythnos pan welodd fod gorsaf drenau Aberystwyth wedi gwneud ymdrech nobl i groesawu pobl gydag arwydd ag enw'r dref mewn du yn Saesneg ar y top ac yna 'Aberystwyth' mewn Cymraeg gwyrdd pert oddi tano, i Lefi Gruffudd mae dwyieithrwydd yn fwy dyrys nag arfer mewn cyfnod etholiad.

Os oes Cymraeg o gwbl ar daflen etholiad meddai, mae fel arfer ôl brys ar y cyfieithiad, gyda sawl peth yn achosi penbleth wrth eu trosglwyddo o'r Saesneg gwreiddiol: pan fydd pobl yn sôn am lymder, meddwl am bethau llwm fydd Lefi, fel darllen llenyddiaeth etholiadol, edrych ar wleidyddion Llafur ar Pawb a'i Farn a wynebu mis arall o ymgyrchu.

Clarkson yn coginio?

Falle ddylai fynd ati i feithrin diddordeb newydd - beth am goginio?

Yn ôl Bethan Gwanas yn yr Herald, ar gyfartaledd mae gynnon ni chwe llyfr coginio ar ein silffoedd, ond mae'n debyg mai dim ond gwneud yr un prydau bwyd drosodd a throsodd mae'r rhan fwyaf ohonon ni gan gylchdroi'r un naw rysáit, gyda thros 20% o bobl Prydain ddim wedi rhoi cynnig ar risêt newydd ers dros flwyddyn.

Ffynhonnell y llun, PA

Mae'n drueni nad yw Jeremy Clarkson yn gwybod sut i goginio ei swper ei hun, dydi? Bydde hynny wedi arbed pob math o firi.

Yn ôl blog Saesnes yng Nghymru gan Sarah Reynolds, sydd â degawd a mwy o brofiad o weithio yn y byd teledu, mae'r hyn ddigwyddodd gyda'r Bonwr Clarkson yn annhebygol o ddigwydd yma yng Nghymru: mae gan y Cymry Cymraeg agwedd wahanol tuag at enwogion meddai.

Pobl 'normal'

Efallai bod hyn yn gysylltiedig gyda'r ffaith bod Cymru mor fach, rydych chi siŵr o fod yn nabod rhai o'r enwogion ar y teledu.

Hefyd, mae llawer o bobl 'normal' yn mynd ar y teledu - os ydych chi'n siarad Cymraeg a bod rhywbeth ychydig yn ddiddorol wedi digwydd i chi erioed, fe gewch chi gyfle i sôn amdano fe ar y teledu neu'r radio.

Ffynhonnell y llun, AP

Ond does fawr o siawns y caiff neb gyfle i ffilmio James Bond yn Siambr y Senedd - ac ym marn Cris Dafis yn Golwg roedd Rosemary Butler yn gwbl gywir i wrthod gweld cartref democratiaeth ifanc Cymru yn fan chwarae i arwr hen ffasiwn o fisojinistaidd a jingoistaidd o Sais.

Fydd y ffilm nesaf ddim yn cael ei saethu ym Mae Caerdydd felly, ac yn ôl Cris mae pobl wedi pwdu - pwdu am na allan nhw chwarae gyda Mr Bond, pwdu na allan nhw gogio eu bod rywsut yn rhan o fyd hudol ffilmiau'r sgrin fawr.

Bron na all Cris glywed rhai yn llefen fel babis, "Ni mo'yn whare. Ni mo'yn. Gad'wch i ni whare 'da'r plant trendi".

Wel, mae 'na siambr seneddol arall yn mynd i fod yn wag am fis - tybed eith James i holi gaiff o chwarae yn San Steffan…