Gardd gudd ar agor eto

Cyhoeddwyd
delwedd artist

Mae gardd gudd, furiog yn cael ei hagor eto yn Abertawe.

Fe fydd yr ardd - ar Ystâd Penllergare ar gyrion y ddinas - yn cael ei hadfer gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL).

Gobaith y cynllun yw troi'r ardd "yn fan ble gall bobl leol ac ymwelwyr dianc o fwrlwm bywyd dinesig".

Yn ogystal, fe fydd pwyslais ar reoli dyffryn yr afon yn well fel cynefin gwlypdir.

Bydd Tŷ Tegeirian - adeilad sydd mewn cyflwr truenus ar hyn o bryd - yn arddangos casgliad o blanhigion egsotig.

Dywedodd Jennifer Stewart, Pennaeth CDL yng Nghymru: "Mae hwn yn brosiect hynod a fydd yn sicrhau bod yr Ardd Furiog yn datblygu'n ased go iawn i bobl Abertawe.

"Mae'n brosiect sydd wedi ei redeg gan wirfoddolwyr sydd wedi creu cais cryf i ddenu rhagor o ymwelwyr i'r ardal."

Mae Terry Jones o Ymddiriedolaeth Penllergare yn gyffrous iawn: "Wedi 25 mlynedd o ymgyrchu ar ran y gymuned leol i achub yr ardd furiog hanesyddol hon o ddirywiad a datblygiad amhriodol, bydd y grant yn ein caniatáu i'w adfer a'i hail agor i ymwelwyr."

Disgrifiad o’r llun,
Mae gobaith adfer yr hen adeiladau ar y safle
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith ar gychwyn...