Plaid Cymru yn pryderu colli arian o lwyddiant yr SNP

  • Cyhoeddwyd
Dafydd Wigley
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Wigley na all Cymru 'fforddio cael ein gadael ar ôl' mewn trafodaethau yn dilyn yr etholiad

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y gallai "yr holl sylw a'r adnoddau" gael eu cyfeirio at Yr Alban o ganlyniad i lwyddiant yr SNP yn yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd cydlynydd ymgyrch Plaid Dafydd Wigley y gallai'r "SNP fod yn bwerus" yn "gwneud penderfyniadau ac yn fframio'r agenda" yn barod ar gyfer y cyfnod wedi'r etholiad.

Dywedodd y byddai angen "grŵp cryf o ASau Plaid" i roi Cymru yn gyfartal â'r Alban.

Roedd yr Arglwydd Wigley yn siarad cyn lansiad ymgyrch etholiad Plaid ddydd Gwener.

Mae gan yr SNP chwe aelod seneddol ar hyn o bryd, ond mae arolygai barn diweddar wedi awgrymu y gallai ei gyfran gynyddu yn sylweddol ym mis Mai.

'Gadael ar ôl'

Dywedodd Mr Wigley: "Rydym yn gweld yn barod sut y gallai'r SNP fod yn bwerus, gydag Alex Salmond yn dychwelyd i San Steffan, yn gwneud y penderfyniadau ac yn fframio'r agenda ar gyfer y Senedd nesaf.

"Rydym yn dymuno'n dda iddyn nhw am sefyll i fyny dros eu gwlad, ond dydyn ni yng Nghymru ddim yn gallu fforddio cael ein gadael ar ôl yn y broses yma."

Ychwanegodd: "Wrth i'r llywodraeth nesaf geisio dod i'r afael â dyfodol strwythur y DU, rhaid i ni fynnu bod Cymru yno, ochr yn ochr gyda'r Alban yn cydlynu polisïau - dim yn cael ei drin fel rhyw berthynas dlawd."

Yn ymateb i sylwadau Mr Wigley, dywedodd cyfarwyddwr ymgyrch etholiad yr SNP Angus Robertson wrth BBC Cymru: "Fe fydd ASau'r SNP yn gweithio gyda'n cydweithwyr yn Plaid Cymru i helpu adeiladu cynghrair blaengar fydd yn sicrhau na fydd Yr Alban na Chymru yn cael eu hanwybyddu yn San Steffan."